Medewerkers

Afbeelding
Karine Heyndrickx
Karine Heyndrickx
Abonnementen, adreswijzigingen, marketing
+32(0)3/210.08.76

Over Tertio

Letterlijk: ‘(ten) derde’. Tertio is een weekblad dat de actualiteit volgt en analyseert en daar een derde dimensie aan toevoegt: duiding, opiniëring en inspiratie vanuit een christelijk en meer bepaald katholiek perspectief. Het blad zag in het jaar 2000 het licht en dankt zijn naam aan de brief van paus Johannes Paulus II, Tertio Millennio Adveniente, over de actualiteit van het christendom voor het nieuwe millennium.

Tertio team

Ons team

De redactie bepaalt volledig onafhankelijk de redactionele inhoud van het blad en het journalistieke deel van de website, de digitale nieuwsbrief en de sociale media.

Afbeelding
check

Geloofwaardig

Tertio vertrekt vanuit een eerlijke en kritische analyse van de (nieuws)actualiteit. Tertio is een diepgravend en beschouwend blad. Het schept ruimte voor reflectie, analyse en historische, cultuurfilosofische en theologische achtergronden bij de actualiteit. De redactie streeft naar een toegankelijke en correcte taal, naar een aantrekkelijke mix van journalistieke genres en naar een hedendaagse vormgeving. De redactie van Tertio bepaalt onafhankelijk de redactionele inhoud van het blad en van de website. De Tertio-redacteurs zijn christenen, voornamelijk rooms-katholieke gelovigen, die zich in hun werk niet binden aan een institutionele component of een ideologische fractie in de kerk.

Het geloof waardig

Het blad besteedt systematisch aandacht aan christelijk denken, spiritualiteit en kerk in binnen- en buitenland. Tertio volgt de levende kerk en heeft daarbij meer oog voor wat gelovigen bindt dan voor wat hen scheidt. Ook oecumene en interreligieuze dialoog krijgen ruime aandacht. Tertio richt de blik allereerst naar buiten. Vanuit de overtuiging dat de christelijke inspiratie – in al haar verscheidenheid en veelstemmigheid – op een eigen en onvervangbare manier bijdraagt aan de humanisering van de samenleving en de wereld. Het blad is verankerd in een blijde boodschap met een grote maatschappelijke relevantie. Tertio wil christenen een kritische én opbouwende stem in het maatschappelijke debat geven.
Afbeelding
Christelijk

Christelijk

Tertio plaatst zich als opinieblad in de brede bedding van de christelijke en meer bepaald van de katholieke traditie. ‘Katholiek’ slaat op een wereldwijde verbondenheid in het christelijk geloof. Ook al leeft een grote openheid en sympathie voor de protestantse, de orthodoxe en de anglicaanse tradities, Tertio wortelt in die typische variant van het christendom die rooms-katholiek wordt genoemd. Katholiek zijn betekent (onder meer): voeling houden met grote katholieke spirituele tradities en met de dynamiek van nieuwe bewegingen. Het betekent ook gevoeligheid voor sacramenten en sacramentaliteit. Typisch katholiek is ook de aandacht voor de manier waarop (lokale) katholieke kerkgemeenschappen uit de hele wereld met grote politieke en maatschappelijke kwesties omgaan. Ten slotte is er de interesse voor standpunten van de paus, van het Vaticaan en van katholieke denkers over mondiale uitdagingen als oorlog en vrede, migratie, globalisering, medische ethiek en ecologie.
Afbeelding
weekblad

Opinieweekblad

Tertio verschijnt wekelijks als printmedium en redigeert, complementair daaraan een website. De redactie mikt op lezers die naar levensbeschouwelijke diepgang zoeken.