23 augustus 2023

Nummer 1.228

“We vertrekken niet vanuit de klacht van mensen, maar vanuit hun kracht”

Tijdens de coronapandemie van 2020 mocht de zorgsector op massaal veel steunbetuigingen rekenen. Hele buurten verklaarden zich solidair met het medisch personeel. Witte lakens werden uit de vensters gehangen en 's avonds kwamen mensen naar buiten om te applaudisseren. Tegelijk bracht de coronacrisis enkele pijnpunten in de zorg aan het licht. Tertio vroeg aan CM-baas Luc Van Gorp naar de voedingsbodem daarvan, en naar het verhaal dat hij daartegenover plaatst.

Erik Buys

cover Nummer 1.228

“De solidariteit heeft zich niet vertaald in het wegwerken van enkele nijpende problemen, zoals het personeelstekort. Ik had onlangs een gesprek met het hoofd van een opleiding verpleegkunde. Het aantal inschrijvingen was vorig jaar al slecht, en nu zijn er nog minder. Hopelijk kunnen we de juiste mensen aanspreken om te kiezen voor een zorgberoep", stelt Luc Van Gorp in Tertio nr. 1.228 van 23/8.

Op de vraag welke prioriteiten hij ziet voor de zorg, behalve het wegwerken van het personeelstekort, is het antwoord van Van Gorp duidelijk. "Eerst en vooral moet het zorgpersoneel de nood aan meer respect kunnen uitspreken. Soms wordt als reactie daarop een hogere verloning voorgesteld, of arbeidsduurvermindering, omdat die mensen al enorm veel overuren kloppen. Ze vragen meer tijd. Daarin ervaren ze respect. Ze vragen niet meer geld.”

Solidariteit

De bereidheid om solidair te zijn met onbekenden is volgens Van Gorp een essentieel onderdeel van ons zorgsysteem. “Dergelijke solidariteit blijft ook voor CM een kernwaarde, en vormt een tweede prioriteit voor de zorg. Het christelijke idee van de naastenliefde komt daarmee overeen: je kan van om het even wie een naaste worden. Dat is niet zomaar een vorm van liefdadigheid die gericht is op mensen met specifieke kenmerken, of op het groepje waartoe we zelf willen behoren.”

De verdere uitbouw van de preventieve gezondheidszorg is volgens Van Gorp een derde belangrijk punt. “Als je kan voorkomen dat mensen in de zorg of het ziekenhuis belanden, wordt het personeelstekort binnen de curatieve sector minder acuut. Het alternatief is dat je ons gezondheidszorgsysteem niet radicaal hervormt en dat de kosten ervan alleen maar exponentieel zullen blijven stijgen.”

“Eigenlijk moet een ziekenhuis een gezondheidshuis worden. Je moet ervoor zorgen dat mensen niet in het ziekenhuis moeten terechtkomen”, merkt Van Gorp op tot besluit.

“Vandaag moet je trachten overeind te blijven in je eigen bestaan, en dan heb je minder tijd en geld om ook nog eens solidair te zijn met iemand anders”, meent Luc Van Gorp. © Karel Hemerijck
Afbeelding
“We vertrekken niet vanuit de klacht van mensen, maar vanuit hun kracht”