Nummer 1.228

Beste Tertio-lezer, deze week bieden we u in onze zomerdossiers over ideologie een perspectief op het socialisme. Ontstaan uit de verontwaardiging over het slechte lot van de arbeiders in de industriële revolutie, staat de sociaaldemocratie nu voor nieuwe uitdagingen. Volgens Lorenzo Buti zal haar strategie radicaal veranderen: “In plaats van de groei van consumptiegoederen te ondersteunen door ze uit te breiden naar de werkende klasse, zal het socialisme grenzen moeten stellen aan ecologisch schadelijke consumptiepatronen en herdefiniëren wat geldt als sociale welvaart.”

Luc Van Gorp, de gedreven voorzitter van de CM is onze gast in onze reeks gesprekken over solidariteit. Uiteraard gaat het over gezondheidszorg en haar financiering. Een kernbegrip daarin is de bereidheid om solidair te zijn met onbekenden: “Het christelijke idee van de naastenliefde komt daarmee overeen: je kan van om het even wie een naaste worden”.

Afbeelding

Verder in dit nummer

Polen staat bekend als een van de meest katholieke landen van Europa. Het katholicisme speelt een bepalende rol in de Poolse samenleving en drukt een aanzienlijke stempel op de politiek. De Poolse katholieke Kerk blijft een machtig instituut, mede door haar nauwe banden met de regerende politieke partij Recht en Rechtvaardigheid. Recentelijk heeft het schandaal rond Johannes Paulus II de Kerk in een minder positief daglicht geplaatst.

Precies 75 jaar geleden werd in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. Intussen zijn 352 kerken erbij aangesloten. De rooms-katholieke Kerk is geen lid, maar werkt wel samen met de Wereldraad. In overleg werd beslist dat volgend jaar de gebedsweek van de eenheid van christenen in het teken zal staan van “U zult de Heer uw God liefhebben… en uw naaste als uzelf” (Lucas 10, 27).

Vijfhonderd jaar geleden viel het doek over de aanwezigheid van de augustijnen in Antwerpen. In de zomer van 1523 belandden twee augustijnse confraters met sympathie voor de ideeën van hun ordegenoot Maarten Luther in Brussel op de brandstapel. Ze worden beschouwd als de eerste martelaren van de Reformatie.

Is niet elke vorm van psychisch lijden een vorm van lijden aan het leven? Siebrecht Vanhooren laat zien dat door tot op de bodem te gaan van onze angsten er tijd en ruimte komt voor nieuwe wegen. Niets van wat we meemaken, staat los van onze bestaanservaring.

Ware het niet dat India al vijf kardinalen onder de tachtig jaar telt, we zouden bisschop Alex Joseph Vadakumthala meteen op het lijstje kanshebbers zetten om de rode baret te ontvangen. Maar hij is nog jong en zijn tijd kan nog komen. Als expert in kerkelijk recht en gezondheidszorg en met de nodige internationale connecties is hij sowieso iemand om in de gaten te houden. Voldoende reden voor Tertio om hem te interviewen.

“Een figuur in de schijnwerpers van roem”, zo omschreef de aartsbisschop van Milaan in zijn homilie Silvio Berlusconi tijdens diens staatsbegrafenis op 14 juni in de Dom, amper twee dagen na het overlijden van de Italiaanse ex-premier. Geen enkele politicus nam het woord tijdens de uitvaartplechtigheid. En ook Monseigneur Mario Delpini hield zich wijselijk ver weg van politieke uitspraken. Wat een contrast met de talloze evaluaties die buiten de kerkmuren werden gemaakt, in de eerste plaats door de televisiezenders van eigen huis en de talrijk opgedaagde tifosi van AC Milan. Italië was helemaal in de ban van Berlusconi. Het was het soort belangstelling waar de mediamagnaat en voormalig clubvoorzitter tuk op was.

De grote vakantie loopt stilaan op z’n einde. En het komkommernieuws moet opnieuw plaats maken voor de hete actualiteit. Het laatavondjournaal van 14 augustus meldde niets over de laatste voorbereidingen voor vijf Mariaprocessies die de dag erop zouden uitgaan. Zelfs windstille dagen zijn geen garantie voor religieuze berichtgeving. Riadh Bahri opende met beelden uit de Verenigde Staten. Daar waren onthutsende filmpjes opgedoken uit Philadelphia. Zombies ontsieren er het straatbeeld. Dat heeft niets te maken met scènes uit een horrorfilm, wel met een nieuwe drug die in volle opmars is in Amerika. Tranq.

De Franse journalist Charles Wright oogstte in eigen land veel succes met zijn boek Le chemin des estives. Daarin doet hij verslag van zijn twee maanden durende voettocht van Angoulême naar de Ardèche. Samen met een vriend trok hij van dorp tot dorp zonder één eurocent op zak. Nooit eerder voelde hij zich zo gelukkig.

Abonnee? Lees verder in ons archief Nog geen abonnee? Neem een abonnement, lees meteen verder en krijg toegang tot meer dan 10.000 artikels