Nummer 1.217

Beste Tertio-lezer, hoe kunnen we God vandaag nog denken? Het is de centrale vraag van ons toekomstdossier over vernieuwende godsbeelden. We spreken met Sander Herremans, die zich een gelovige atheïst noemt en religies als mensgemaakte juweeltjes van wijsheid en inzicht ziet. Theoloog Rick Benjamins leidt ons rond in de nieuwe stromingen zoals het anatheïsme. En Jean-Paul Vermassen is ervan overtuigd dat vernieuwing en traditie elkaar versterken. We zijn nog lang niet uitgesproken over God!

Tertio sprak met filosofe Tinneke Beekman. Met een alternatief perspectief breekt ze de vaak gepolariseerde arena open. Daarbij laat ze zich inspireren door een stevige schare oude denkers. “De filosofen die ik bewonder, benadrukken het belang van verhalen en modellen die publieke deugden promoten en die mensen eren die zichzelf overstijgen voor de gemeenschap.”

Afbeelding

Verder in dit nummer

De ‘invasie’ van Rusland in het oosten van Oekraïne werd in het Westen met veel verontwaardiging ontvangen. In de rest van de wereld ligt dat anders. Zo ook in Afrika. De laatste jaren heeft Rusland daar steeds meer economische invloed gekregen.

De vrt en de Vlaamse commerciële zender GoPlay wijden de jongste tijd ronduit goede reeksen aan godsdienstige onderwerpen. Maar de geschreven Vlaamse pers blijft ter zake uitblinken in desinteresse en onwetendheid.

Beeld en religie vormen een gevoelige combinatie. De tentoonstelling In beeld geboren van het museum en expertisecentrum Parcum ontrafelt die complexe verhouding en probeert te begrijpen waarom de verbeelding van het goddelijke zo geladen is. Ze duikt daarvoor in de geschiedenis van het vroege Christendom en de Byzantijnse beeldenstrijd.

Op de jongste Cannes-editie doken verschillende regisseurs in de geschiedenisboeken en probeerden die naar onze tijd te vertalen door de rol van de vrouw te beklemtonen, de banaliteit van het kwaad te schetsen of tekeer te gaan tegen fanatisme. Een voorsmaakje van het nieuwe filmseizoen.

Ook Vlaamse theologiestudenten blijken steeds minder vertrouwd te zijn met de organisatiestructuren, de vele religieuze orden en congregaties, de nieuwe religieuze bewegingen en andere instellingen van de rooms-katholieke Kerk. Om daaraan te verhelpen, voerde de Leuvense theologiefaculteit een nieuw keuzevak in met een bijbehorende studiereis naar Rome. De studenten doen hier verslag van hun ontdekkingstocht in Rome.

Soms lees je een nieuwsbericht waarvan je niet zo goed weet of het je moet vermaken dan wel droevig stemmen. Het overkwam me laatst toen ik een bericht zag passeren uit Zuid-Afrika. Een vrouw heeft er een nieuw gat in de markt ontdekt: huidhonger. Ze is een zaak gestart waar je voor een som geld een man of vrouw kan inhuren die dan bij je thuis langskomt en je een half uur of een uurtje in de armen neemt. “Providing professional cuddling services”, zo luidt het.

Een moeilijke tijd was het tijdens de ziektejaren van een van onze kinderen. Ik woonde op twee plaatsen. Thuis en in het ziekenhuis. De enige plaatsen waar ik in die dagen een beetje geborgenheid vond. Maar op spiritueel vlak voelde ik me nooit zo thuisloos als toen. Geen gemeenschap waar ik even onderdak kon vinden met mijn hoop en wanhoop. Geen plek waar een vonk van bezieling wat vuur kon aanwakkeren. De nood daaraan was groot en werd alleen maar groter.

Johan Savels is medewerker en coördinator van de Voedselbank in Hasselt. Hij beseft dat die organisatie slechts een klein deel van de gevolgen van armoede kan oplossen. In afwachting van een structurele aanpak van armoede lenigt de Voedselbank de ergste noden met de bedeling van lokale, Belgische en Europese ‘restvoorraden’.

Abonnee? Lees verder in ons archief Nog geen abonnee? Neem een abonnement, lees meteen verder en krijg toegang tot meer dan 10.000 artikels