Nummer 1.216

Beste Tertio-lezer, geloof en wetenschap: het is geen evidente verhouding. Tertio brengt een dossier over hoe die relatie doorheen de eeuwen is geëvolueerd Wetenschapshistorici ontrafelen de mythevorming en soms Babylonische spraakverwarring in de discussies tussen wetenschap en geloof. Een diepgravend dossier met verrassende inzichten. Zoals dit: de eerste modern-wetenschappelijke genootschappen ontstaan in Italië en worden gefinancierd en bevolkt door katholieken!

De Antwerpse bisschop Johan Bonny krijgt op 6 juni een eredoctoraat van de universiteit van Bonn. Het heeft hem blij verrast. Een krachtig en pittig interview, waarin de bisschop geen blad voor de mond neemt: “Als de synode niet zal eindigen zoals ze begon, dat wil zeggen met bisschoppen die ermee aan de slag willen gaan, vrees ik een opstand”.

Afbeelding

Verder in dit nummer

Telkens wanneer Poetin laat verstaan dat hij ook een nucleair wapen zou kunnen gebruiken, denk ik: “Ze hadden de atoombom nooit mogen uitvinden.” Hiermee stel ik ook de vraag of er dan grenzen zijn aan de wetenschap. Mijn antwoord: niet aan de wetenschap zelf, wel aan de toepassing ervan. Ook haar aanspraak de dingen te verklaren is niet absoluut. Evenmin elimineert de wetenschap de vraag naar de zin van het leven.

Een stortvloed aan argumenten, één waartegen zelfs Noah geen ark kan bouwen. Dat was ik van plan hier te schrijven. De aanleiding is de Vlaming en zijn Verhaal, zijn canon en zijn paters. Begin mei kwam de langverwachte Vlaamse canon uit, controversiëler voor dan na publicatie, en daarvoor was er al de razend populaire tv-reeks Het Verhaal van Vlaanderen. Naast wat reacties rangerend van borstklopperij tegen zoetgevooisd nationalisme naar detailkritiek door professionele historici, leek de hetze vooral een fluctus in simpulo. Nu die eerste storm bedaard is, leek het mij tijd voor de ware controverse, het eigenlijke schandaal. Maintenant, le déluge.

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de UCLouvain reikte op 16 mei eredoctoraten uit aan Catherine Cornille (Boston College) en Élisabeth Parmentier (Universiteit van Genève). Die erkenning van het werk van beide theologen weerspiegelt het grote belang dat de faculteit hecht aan dialoog binnen de christelijke tradities en tussen de religies. Interviews met de gelauwerden verschijnen binnenkort als UCLouvain-podcast.

Hoe actueel is slavernij? Denk de ketens en de gospelsongs weg en er is voor een grote groep mensen wereldwijd weinig veranderd. Slavernij is een alledaags en grootschalig onrecht dat al te vaak onder de radar blijft. Het Brusselse House of Compassion speelt met een nieuwe permanente tentoonstelling open kaart.

Duizenden mensen kruisen we in ons leven, al van voor de geboorte, tot het einde toe. Ze zullen allemaal wel een indruk laten, groot of klein, goed of minder goed, zelfs als we hen vergeten. Maar laat ons hopen dat we ook enkele buitengewoon gelukkige ontmoetingen mogen kennen, zelfs onvergetelijk, een blijvende inspiratie. Zo kwam er thuis af en toe een collega van mijn vader over de vloer, een wonderlijk man, met een openheid voor het leven en voor kinderen, die me nu – meer dan zestig jaar later – nog altijd verbaast en blij maakt. Ik zat toen nog in de kleuterklas of de eerste jaren van de basisschool.

Je kan je afvragen hoe rupsen tot vlinders evolueren, maar evengoed of een zijden kledingstuk wel zijn prijs waard is. Of wat je best aanvangt met de vlinders in je buik. De meest uiteenlopende vragen bestaan naast elkaar. Toch komen wetenschappelijke en religieuze kwesties wel eens in elkaars vaarwater. Wetenschapshistorici ontrafelen de mythevorming en soms Babylonische spraakverwarring inzake de verhouding tussen wetenschap en geloof.

Het Musée de Flandre in het Noord-Franse Cassel maakt er een punt van om op geregelde tijdstippen zijn collectie van oude Vlaamse meesters met eigentijdse kunst uit België te verbinden. Dit jaar is Hans Op de Beeck aan de beurt met een heel verscheiden keuze uit zijn intrigerende oeuvre. Het parcours levert een tedere ontmoeting op van oud en nieuw.

Enkele van de priesterstudenten van het Belgisch College in Rome specialiseren zich in moraaltheologie aan de Accademia Alfonsiana. Het door de redemptoristen gerunde pauselijke instituut bereidt zich al volop voor op zijn 75ste verjaardag op 9 februari 2024. Reden voor een gesprek met de Ierse hoogleraar Martin McKeever, gewezen president van het Alfonsianum.

Agnes Steenssens is gepensioneerd, maar nog lang niet op rust. Als vrijwilliger bezoekt ze al 22 jaar terdoodveroordeelden in het Amerikaanse Texas. Daarnaast geeft ze al 16 jaar vrijwillig voetmassages in de gevangenis van Antwerpen en bezoekt ze gedetineerden en geïnterneerden in andere gevangenissen.

Abonnee? Lees verder in ons archief Nog geen abonnee? Neem een abonnement, lees meteen verder en krijg toegang tot meer dan 10.000 artikels