Nummer 1.203

Beste Tertio-lezer, u verdient alvast een pluim op deze complimentendag voor uw keuze voor Tertio! Deze week weer een bijzonder nummer, met een exclusief interview met paus Franciscus.

Wanneer hij over de oorlog in Oekraïne gaat, praat paus Franciscus steeds stiller. Hij lijdt zichtbaar onder de onophoudelijke oorlogsgruwel op zoveel plaatsen in de wereld. Hij ervaart het als een persoonlijke nederlaag dat hij verder bloedvergieten niet kan verhinderen en dat zijn oproepen tot dialoog onbeantwoord blijven. “Finaal zijn we allemaal slachtoffers. Daarom, por favor, kies voor vrede!”

Zuster Jeanne Devos werd onlangs 88 jaar. Meer dan tien jaar geleden nam door haar toedoen de International Labour Organisation Conventie 189 aan, waardoor huisarbeid wereldwijd erkend werd als waardig werk. “Die conventie is een mirakel op aarde”, zegt ze daarover.

Afbeelding

Verder in dit nummer

De veertigdagentijd is met zijn symbolische, sociale en rituele dimensies de uitgelezen periode om meer nog dan anders stil te vallen en bewust in verbinding te gaan staan met elkaar, met God of met datgene wat ons betekenis geeft.

Al vijf jaar deel ik als psychotherapeut het lot van de mensen in Aleppo. In het begin was er nieuwe hoop na een lang conflict; toen kwam de radicale val in de diepte met alle problemen zoals werkloosheid, verlies van familiebanden door dood en vlucht, lichamelijke en geestelijke ziekten, inflatie en armoede, maar vooral, sinds ongeveer twee jaar, een collectieve hopeloosheid. En nu was er dus ook nog de ergste aardbeving in tweehonderd jaar.

Broederlijk Delen besteedt dit jaar extra aandacht aan de zorgplichtwet voor Europese bedrijven inzake mensenrechten en milieurechten. Die mag volgens beleidsmedewerker Wies Willems gerust wat ambitieuzer zijn. Op 8 maart organiseert Broederlijk Delen aan het Europees parlement een ‘stuntactie’ om die eis kracht bij te zetten.

De art nouveau staat in Brussel dit jaar volop in de schijnwerpers. Het is immers honderddertig jaar geleden dat architect Victor Horta de laatste hand legde aan het Tasselhuis. Daarmee gaf hij het startschot voor de art nouveau in de hoofdstad. In het kader van het jaarlijkse BANAD-festival gaat tussen 11 en 26 maart bovendien aandacht uit naar de art deco.

Hooguit vijf minuten diende ik aan de kassa aan te schuiven. Voor mij stond een jongen van een jaar of zestien. Hij klemde zijn e-step tussen zijn benen terwijl hij met zijn duimen op zijn smartphone razendsnel en zonder na te lezen het ene bericht na het andere verstuurde. Ik voelde me een gluurder, maar kon niet anders dan toe te zien hoe het toestel voortdurend oplichtte door flarden van zinnen, selfies met zowel lachende als schunnige gezichten en allerlei emoticons. In die korte tijdspanne reisden pakweg dertig berichten over en weer. Bij het verlaten van de winkel zag ik hem aan hoge snelheid op het voetpad tussen de mensen wegscheuren. Schijnbaar onbekommerd, vrij en zorgeloos.

Onlangs genoot ik het schandalig grote voorrecht naar de schilderijen van Johannes Vermeer te mogen gaan kijken, nog voor het storm liep in het Rijksmuseum in Amsterdam. Op enkele collega-journalisten en museummedewerkers na waren de zalen leeg. Ik had alle tijd en kon voor elk van de 28 schilderijen blijven staan zolang als ik maar wilde. Je de ogen uit de kop kijken, bestaat die uitdrukking?

Afscheid nemen. Het voorbije leven eren. Schoonheid roemen en de dood aanvaarden als voedingsbodem voor nieuw leven. De mens heeft er eeuwenoude rituelen voor, met balsem en lijkwaden. Kunstenaar Lies Daenen brengt een gelijkaardig eerbetoon aan omgevallen bomen in de tentoonstelling Rising Trees. Ook psychiater Dirk De Wachter ging kijken.

Toen in coronatijd de samenkomsten in de kerken in Nederland op pauze werden gezet, ging Frank Jansons (1986) online op zoek naar eucharistievieringen. Hij kwam terecht bij een parochie in het Amerikaanse aartsbisdom Baltimore. De muziek en de homilieën spraken hem aan en inspireerden hem tot de oprichting van De StadsKapel, een plek waar mensen zich geliefd mogen voelen en naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi leren om naar het evangelie te leven.

Abonnee? Lees verder in ons archief Nog geen abonnee? Neem een abonnement, lees meteen verder en krijg toegang tot meer dan 10.000 artikels