25 januari 2023

Nummer 1.198

“De Congolese Kerk richt haar blik al op de algemene verkiezingen van 20 december”

Paus Franciscus brengt begin volgende maand een bezoek aan de Congolese hoofdstad Kinshasa en de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. De trip had moeten plaatsvinden in juli van vorig jaar, maar werd afgelast vanwege de knieproblemen van de paus. De reis wordt een pelgrimstocht voor de vrede die in Zuid-Soedan een sterk oecumenisch karakter zal krijgen.

Ludwig De Vocht & Marti Waals

cover Nummer 1.198

De aanslag van 15 januari op een protestantse kerk in Kasindi bevestigt het aanhoudende geweld in het oosten van Congo. Gehoopt wordt dat het pauselijke bezoek vredesinspanningen een nieuwe impuls zal geven. Begin december nog mobiliseerde de Congolese Kerk duizenden gelovigen om te betogen tegen de verslechterende veiligheidssituatie en de balkanisering van het land. De oorlog in Oekraïne houdt het maatschappelijk debat en de media in zijn ban. Het drama dat zich al bijna dertig jaar in Oost-Congo afspeelt en dat naar schatting tussen de vijf en zes miljoen Congolese mensenlevens eiste, krijgt veel minder aandacht. Ongetwijfeld speelt hier een zekere media-moeheid in mee.

De bewoners van het Oost-Congolese Goma zijn teleurgesteld dat paus Franciscus niet naar hun stad komt. Ze begrijpen evenwel de beslissing, gezien de oplopende onveiligheid in de regio en de gevaren die een dergelijk massa-evenement zou inhouden. Hoewel de lokale handelaren in Goma met hun souvenirs zijn blijven zitten, is er veel begrip voor de beslissing om de stad niet te bezoeken. De site waar de openluchtmis zou worden opgedragen ligt intussen vlak bij door rebellen bezet gebied  en de angst is reëel dat de grote volkstoeloop incidenten zou uitlokken.

De reis van paus Franciscus naar de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba heeft een sterk oecumenisch karakter, want de paus onderneemt de trip samen met Justin Welby, de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury. Het bezoek wordt bestempeld als een pelgrimstocht voor de vrede. Zuid-Soedan blijft immers net als Oost-Congo in de greep van geweld. Paus Franciscus en aartsbisschop Justin Welby zijn daarmee niet aan hun proefstuk toe. In april 2019 leidde Welby op uitnodiging van de paus in het Vaticaan een spirituele retraite waaraan ook de twee grote antagonisten van de Zuid-Soedanese politiek deelnamen: president Salva Kiir en eerste vicepresident Riek Machar. Aan het einde van die retraite kuste paus Franciscus de voeten van beide opponenten alsook die van andere vertegenwoordigers van de oppositie met de vraag hun geschillen opzij te zetten. De aangrijpende beelden van Franciscus die op de knieën ging voor een gebaar dat tegen elk protocol indruiste, gingen de wereld rond. Toen Kiir en Machar in de lente van 2019 in het Vaticaan ontvangen werden, hadden beide tegenstrevers pas enkele maanden voordien een bestand gesloten.

De bevolking van Congo kijkt volop uit naar het bezoek van paus Franciscus aan de hoofdstad Kinshasa. Het logo en de affiches van de afgelaste reis in juli werden geüpdatet. © rr
Afbeelding
“De Congolese Kerk richt haar blik al op de algemene verkiezingen van 20 december”