25 januari 2023

Nummer 1.198

“De aanpak van de opvangcrisis is op dit moment de eerste en belangrijkste opdracht”

Het federaal migratiecentrum Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van feiten en respect voor de mensenrechten. Directeur Koen Dewulf en adjunct-directeur Ina Vandenberghe hebben onder meer ernstige bedenkingen bij de manier waarop de familie van erkende vluchtelingen op het thuisfront gezinshereniging dient aan te vragen.

Ludwig De Vocht

cover Nummer 1.198

Als onafhankelijke openbare instelling vervult Myria sinds 2014 drie complementaire opdrachten: de overheden informeren over de migratiebewegingen naar België, waken over de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel en -smokkel stimuleren.

Wat is het verschil tussen mensenhandel en -smokkel?

Koen Dewulf: “Mensenhandel is altijd gericht op hetzij seksuele uitbuiting of uitbuiting in mensonwaardige werkomstandigheden en er is ook altijd een vorm van criminele controle op de uitgebuite persoon. Bij mensensmokkel gaat het om het oversteken van grenzen, een operatie die een voordeel moet opleveren voor de organisator van de smokkel, maar waarbij er na de smokkeloperatie geen uitbuitingsfinaliteit meer is.”

“In maart 2022 werd in het parlement de bijzondere commissie Mensenhandel en Mensensmokkel opgericht, waarin ook Myria gehoord werd. We hebben erop gewezen dat er naast voldoende capaciteit om slachtoffers op te vangen en te begeleiden, ook voldoende detectie dient te zijn. We hebben ons gefocust op Vietnamese slachtoffers naar aanleiding van het drama uit 2019 waarbij 39 Vietnamezen die via Zeebrugge naar Essex waren gesmokkeld, de dood vonden in een koelcontainer. In ons land bevonden zich in het verleden al af en toe Vietnamezen in het statuut van ‘mensensmokkel onder verzwarende omstandigheden’. België is een van de weinige landen waar mensen onder die omstandigheden bescherming kunnen krijgen.”

Ina Vandenberghe en Koen Dewulf van Myria vragen de mogelijkheid van onafhankelijk toezicht bij gedwongen repatriëringen. “Er bestaan geen camera-opnames van wat er tijdens een gedwongen verwijderingsoperatie gebeurt.” © Myria
Afbeelding
“De aanpak van de opvangcrisis is op dit moment de eerste en belangrijkste opdracht”