11 januari 2023

Nummer 1.196

“De eigenheid van het dier moet gerespecteerd worden”

Aan de ene kant stoppen we onze huisdieren in miniatuurkleding en adoreren we ze op miljoenen internetfilmpjes, aan de andere kant staan varkens en koeien opeengestapeld in weinig idyllische stallen in de veeteelt. “Onze omgang met dieren is geweldig inconsistent”, stelt theoloog Johan De Tavernier in Tertio nr. 1.196 van 11/1/’22. Filosofen Martha Nussbaum, Sue Donaldson en Will Kymlicka gaan een stapje verder in hun politieke vertoog voor dieren. Ecoloog Marc Argeloo droomt van de terugkeer van de grijze walvis in de Noordzee.

Liza Cortois

cover Nummer 1.196

Er is heel wat verschoven in het katholieke denken over dieren, legt Johan De Tavernier uit. Vroeger werd er overduidelijk instrumenteel over de schepping gedacht, maar sinds de encycliek Laudato Si’ is dat idee aan het wankelen geraakt. “Paus Franciscus erkent de intrinsieke waarde van dieren. Dat is nieuw in het katholieke denken.” Dat wil evenwel niet zeggen dat dieren en mensen gelijk zijn, voegt hij eraan toe.

Martha Nussbaum en het echtpaar Will Kymlicka en Sue Donaldson, grote namen in de filosofie, bogen zich over de kwestie van dierenrechten. Opmerkelijk daarbij is de verschuiving naar een politieke invalshoek. Dieren worden benaderd in termen van burgerschap en van vermogens die ieder wezen zou moeten kunnen ontplooien.

Als je mensen naar uitgestorven diersoorten vraagt, is de kans groot dat ze de dodo of een dinosaurus noemen. Maar zegt de dunbekwulp u iets? Ook in onze contreien sterven diersoorten uit, daalt hun lichaamsgewicht of raken ze steeds meer bedreigd. Natuurhistoricus Marc Argeloo waarschuwt dat je biodiversiteit niet alleen in kaart kan brengen door afname van soorten, soms is toename ook geen goed nieuws.

Afbeelding
“De eigenheid van het dier moet gerespecteerd worden”