Nummer 1.196

Beste Tertio-lezer, Onze omgang met dieren is dubbelzinnig: aan de ene kant stoppen we onze huisdieren in miniatuurkleding en adoreren we ze op miljoenen internetfilmpjes, aan de andere kant staan varkens en koeien opeengestapeld in weinig idyllische stallen. Tertio graaft in het werk van filosofen en ecologen en ontdekt hoe ook in de katholieke Kerk sinds de encycliek Laudato Si’ over de intrinsieke waarde van dieren wordt gesproken. “Dat wil evenwel niet zeggen dat dieren en mensen gelijk zijn”, zegt theoloog Johan De Tavernier.

Schrijver-columnist Christophe Vekeman won de harten van gelovig Vlaanderen door zijn pleidooi tegen het schrappen van godsdienst uit het curriculum. In Tertio vertelt hij waarom hij voor literatuur koos, wat hem zo boos maakt in de wokebeweging en waarom hij het katholieke geloof zo interessant blijft vinden.

Afbeelding

Verder in dit nummer

Nu defensiebudgetten overal de hoogte ingaan, ijvert de Nederlandse vredesorganisatie PAX voor de oprichting van een fonds bedoeld om burgerslachtoffers van militaire operaties te vergoeden. Waarom zo’n fonds noodzakelijk is, vertelt Erin Bijl, senior projectmedewerker burgerbescherming bij PAX.

Een terloops nieuwsbericht in de eindejaarsperiode: gedetineerden in propvolle Belgische gevangenissen lopen risico op “onmenselijke behandeling”. Gevangenisdirecteurs schreven een open brief om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te klagen, omdat ze “elke dag gedwongen worden om de mensenrechten te schenden”.

Omstreeks 10 uur meldden de Vaticaanse media het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI, op 31 december om 9.34 uur. Bijna onmiddellijk werd op RAI Uno de gewone programmatie onderbroken voor mooie documentaire beelden uit de oude en meer recente doos en live commentaren van intimi, experten en Vaticanisten die inderhaast waren opgetrommeld. Het contrast met de eenzijdig negatieve VRT-berichtgeving was frappant.

“Jullie gaan roerei maken.” Een eenvoudige testopdracht van een grote en bekende Franse kok voor een groepje jonge en ambitieuze Engelse leerling-koks, die hoopten bij hem stage te volgen. Hij zei het stil en vriendelijk, bescheiden maar duidelijk, geen misverstand mogelijk. Geen grote en onnodige woorden, zelfs geen zweem van sarcasme. Gewoon eenvoudig, welwillend. Ontwapenend. Niets meer, niets minder. Een totale verrassing voor de leerling-koks, een mengeling van ongeloof en verwarring, allicht met een scheutje verslagenheid. Blijkbaar hadden ze een complexe test verwacht, waarbij ze hun groot talent en meesterschap hadden kunnen demonstreren. Roerei? Zoiets simpels. Net goed voor kinderen die met mama of papa wat spelend leren in de keuken. Alsof je een student in operazang zou vragen Sinterklaas Kapoentje te zingen.

De Week van gebed voor eenheid loopt in Nederland van 15 tot 22 januari en niet van 18 tot 25 januari zoals in ons land. Geert van Dartel, tot eind vorig jaar secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, legt uit waarom.

De 4de-eeuwse Kerkgeschiedenis van Eusebius van Caesarea is een van de meest geciteerde werken in historische en theologische publicaties. Het boek, dat een overzicht biedt van het christendom in de eerste drie eeuwen, werd in het Nederlands vertaald door Chris Fahner. De heruitgave ervan biedt de kans te grasduinen in de periode vóór keizer Constantijn.

De grootscheepse verwoestingen die een oorlog aanrichten, schreeuwen om herstelbetalingen. Na de Eerste Wereldoorlog had ons land die ook broodnodig. Doordat die betalingen stokten, trokken Belgische troepen honderd jaar geleden het Duitse Ruhrgebied binnen. Ze deden dat samen met troepen uit Frankrijk, maar enigszins tegen heug en meug.

Enkele maanden geleden was er niemand om een overleden gedetineerde te begraven. Geertrui Verdonck lanceerde een oproep: wie komt aan het graf van die onbekende man samen enkele liederen zingen? Liefst zeventig mensen daagden op. Muziek loopt trouwens als een rode draad door het leven van de gevangenisaalmoezenier. Enkele maanden geleden gaf stichter-dirigent Filip Bisschop het dirigeerstokje van het Torhoutse koor De Colores aan haar door.

Abonnee? Lees verder in ons archief Nog geen abonnee? Neem een abonnement, lees meteen verder en krijg toegang tot meer dan 10.000 artikels