4 januari 2023

Nummer 1.195

Huidcontact is vitale behoefte

Onze tastzin is het zintuig waarmee we waarnemen via heel ons lichaam. Via de tastzin kunnen we ons letterlijk verbonden voelen met anderen. Tijdens de pandemie viel die tactiele band helemaal weg. Het begrip ‘huidhonger’ verwoordde dat gemis. Tertio nr. 1.185 van 4/1/’22 gaat nader in op het belang van voelen.

Ludwig De Vocht & Arne Willems

cover Nummer 1.195

“De mens wil aangeraakt worden. Het is een basisbehoefte”, schrijft de Nederlandse voormalige predikant Philip Troost in zijn boek Raak me aan. “Met de nieuwe aandacht voor huidhonger wordt de onmisbaarheid van aanraking kennelijk herontdekt. De beweging terug lijkt te zijn ingezet”, stelt Troost. Huidhonger gaat volgens Troost over ons verlangen naar liefde en “aanraking is de meest geëigende manier om liefde te laten stromen”. Een liefdevolle en fijngevoelige aanraking van een ander is de krachtigste manier om “in de diepte van je angst, je onzekerheid en je kwetsbaarheid gerustgesteld te worden over dat je er bent en wie je bent”. Hij pleit voor een cultuur van aanraken en reikt in zijn boek praktische aanwijzingen aan om aanraking weer normaal te maken in het onderwijs, de zorgsector, het pastoraat en de cultuurbranche.

De meest intrigerende Bijbeltekst waarin de tastzin prominent aan bod komt, is het verrijzenisverhaal in het Johannesevangelie. Enerzijds mag Maria Magdalena Jezus niet aanraken, terwijl Thomas acht dagen later door Jezus uitgenodigd wordt met zijn vingers “de gaten van de spijkers” en met zijn hand “de opening in zijn zijde” te voelen.

Sinds 2001 is 4 januari officieel Wereld Braille Dag. Het is de geboortedag van Louis Braille, de uitvinder van het brailleschrift dat via de tastzin blinden in staat stelt te lezen. “In een wereld die alsmaar audiovisueler wordt, is braille écht een blijvertje”, stelt Jan de Smedt, directeur van vzw Licht en Liefde.

© Unsplash
Afbeelding
Huidcontact is vitale behoefte.