21 september 2022

Nummer 1.180

Rechtvaardig en kordaat asielbeleid

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor staat voor een rechtvaardig en kordaat migratiebeleid. “We werken aan een goed georganiseerd beleid waarbij we altijd bescherming zullen bieden aan wie dat nodig heeft: mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging”, zegt de staatssecretaris in Tertio nr. 1.180 van 21 september. “We werken daarvoor een kader uit waarbij de regels voor iedereen duidelijk zijn. Als er een goed wettelijk kader is, wordt iedereen verwacht die regels ook te volgen. Daar zijn we kordaat in.”

Ludwig De Vocht

cover Nummer 1.180

Momenteel dwingt de opvangcrisis haar departement alle zeilen bij te zetten om die crisis onder controle te krijgen. “De maatregelen die we nemen, hebben zowel betrekking op de instroom, de uitstroom als de opvang van asielzoekers”, verduidelijkt De Moor. Een van de grootste uitdagingen op het  departement is volgens haar om niet heel de tijd bezig te zijn met crisismanagement. De Moor wil in de loop van de komende twee jaar immers enkele structurele hervormingen doorvoeren.

Op één punt is ze vastberaden: er komt geen algemene regularisatie op basis van algemene criteria voor mensen zonder papieren. Regularisatie blijft voor haar een individuele uitzonderingsprocedure die ze om humanitaire redenen kan toepassen en waarbij ze gebruik maakt van haar discretionaire bevoegdheid.

Europees beleid

“De oorlog in Oekraïne heeft volgens haar intussen aangetoond dat het mogelijk is op Europees niveau inzake migratie toch akkoorden te vinden, wat jarenlang niet mogelijk was. “Misschien kan dat tot vertrouwen leiden voor het vinden van de grote akkoorden die we nodig hebben om het Europese migratiebeleid te hervormen. Want dat beleid faalt momenteel”, stelt De Moor. “Dat België in de eerste helft van 2024 voorzitter wordt van de EU, is voor mij een uitstekende gelegenheid om nog meer aan de kar te trekken want de enige weg vooruit is de Europese weg,” besluit de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

“We werken aan een goed georganiseerd beleid waarbij we altijd bescherming zullen bieden aan wie dat nodig heeft”, stelt Nicole de Moor. © Daan Pierson
Afbeelding
Rechtvaardig en kordaat asielbeleid

Lees meteen verder

Ga naar archief