Nummer 1.178

Een Bijbel voor politieagenten, we zien het hier nog niet zo gauw gebeuren! Toch is dat het geval in Honduras. Politieagenten krijgen er bij hun indiensttreding een Bijbel en ook een aanbod van gezamenlijke Bijbellezing. Dat kadert in de strijd tegen corruptie:  ‘We geloven er sterk in dat de agenten zich tijdens hun dienst die passages herinneren en vanuit Gods liefde handelen. We zien alvast een nieuwe generatie vol jonge, gemotiveerde en  gelovige agenten die het pad van corruptie afzweren’ zegt de commandant van de politiediensten. Ontdek hoe het geloof in het door economische problemen, corruptie en criminaliteit gekweld Honduras een bevrijdende rol speelt.

Daarnaast in deze nieuwe Tertio:

Komen we in een nieuwe eistijd terecht?

Neen het is geen spellingsfout. Onze redacteur Ludwig Devocht vindt dat het afromen van de overwinsten van de energiebedrijven de evidentie zelve is. Doen we dit niet, dan dreigen de populistische partijen vrij spel te krijgen.

Alicja Gescinska houdt een krachtig pleidooi voor de herwaardering van de leraar.

Die moet weer fungeren als een rolmodel:  ‘Het zou mooi zijn  mochten de media veel meer leerkrachten als rolmodellen aan bod laten komen in series, nieuwsberichten, spelprogramma’s, noem maar op’.

‘Zin en betekenisgeving zijn onze brandstof in het leven’.

Dat zegt hoogleraar psychiatrie Jim van Os. De tocht naar een sluitend verklaringsmodel leidde er veertig jaar geleden toe dat de ‘ziekten’ van de geest werden vervat in heldere DSM-criteria, waardoor de mens werd herleid tot zijn brein. Anno 2022 is het tijd voor een frisse wind in de werelden van psychiatrie en psychologie. “Ons bewustzijn is een betekenisgevende machine. Daar zijn we de hele dag mee bezig en toch doen we net alsof het niet bestaat.’

Pausbezoek in Kazachstan

Van 13 tot 15 september bezoekt paus Franciscus deze regio. Op de ogenschijnlijk vreedzame steppen leven Russische orthodoxen, Kazachse moslims en diverse andere groepen samen. De vraag is: voegt de paus daar iets aan toe, of werkt het juist averechts?  Onze buitenlandcorrespondent Willen Immink zoekt het uit.

Gebroeders Dardenne vlijmscherp voor migratie- en vluchtelingenpolitiek.

Tori en Lakita, de nieuwste film van de gekende Waalse regisseurs gaat over twee niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) Van 1 januari tot eind juli van dit jaar hebben er zich in ons land al meer dan drieduizend NBMV’s aangemeld. Hoeveel Tori en Lokita’s zitten daartussen?

Een klooster van en voor de stad

Een kapucijn, twee clarissen, zes franciscanen en een echtpaar wonen samen in een klooster. Nee, dit is niet de openingszin van een katholiek mopje. Het is de samenstelling van de schap in Stadsklooster San Damiano in ’s-Hertogenbosch. Maandelijks verzorgt de straatpastor van Den Bosch in de kloosterkerk een speciale viering voor dak- en thuislozen. Ontdek dit bijzondere initiatief.

Afbeelding

Verder in dit nummer

Column: Politicoloog Bart Maddens: Anti-systeem partijen slapend rijk dankzij traditionele partijen
Oog en hart: Patrick Vandervorst over ‘de binnenkant prijsgeven’
Boekbespreking: Guido Vanheeswijck bespreekt God, leemte van verlangen van Ronny Ceustermans
De achterkant: Inge Cordemans interviewt godsdienstleerkracht Fien Lavens: Jonge mensen hebben nood aan hoop.
Abonnee? Lees verder in ons archief Nog geen abonnee? Neem een abonnement, lees meteen verder en krijg toegang tot meer dan 10.000 artikels