15 juni 2022

Nummer 1.166

Aanpak vluchtelingencrisis Oekraïne hefboom voor ander beleid

De directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Tine Claus (1982), hoopt dat de positieve benadering van vluchtelingen uit Oekraïne kan fungeren als hefboom voor een gelijkaardige behandeling van andere vluchtelingen. De media zijn volgens haar wat vluchtelingen uit Oekraïne betreft overgeschakeld naar een neutraal en menselijk taalgebruik waarbij geen woordenschat wordt gebruikt die angst inboezemt. “Het kan dus anders”, zegt Claus in aanloop naar Wereldvluchtelingendag van 20 juni.

cover Nummer 1.166

Tine Claus, die pas eind vorig jaar directeur werd van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, kreeg met de Oekraïnecrisis in zekere zin een vuurdoop. “We mogen evenwel niet vergeten dat er toen al een andere crisis aan de gang was die tot op vandaag voor problemen zorgt: de opvangcrisis die startte in het najaar van 2021. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met opvangtekorten”, merkt Claus op in Tertio nr. 1.166 van 15 juni.

Noordoplossing

Claus vindt het ongezien dat politici na de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari de bevolking opriepen hun steun te betuigen en zich actief in te zetten voor mensen op de vlucht. Het is volgens haar begrijpelijk dat er gezocht werd naar noodoplossingen, want dat is wat opvang in gastgezinnen in feite is. “In die noodfase was het logisch dat een bijna emotionele oproep als #PlekVrij werd gelanceerd. Anderzijds is het wel vreemd dat slechts een maand voordien asielzoekers op straat belandden en dat voor hen geen oplossingen mogelijk bleken”, oordeelt Claus.

Om Oekraïners en hun gastgezinnen te informeren, heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn Infolijn uitgebreid en regiocoördinatoren aangeworven die per provincie een steunpunt vormen voor de vrijwilligersorganisaties. “Die coördinatoren doen veldwerk. We willen via hen te weten komen wat er lokaal leeft en wat we op Vlaams en federaal niveau moeten bepleiten”, zegt Claus. “Er staan goede zaken in de steigers en we hopen dat die vorm zullen krijgen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe migratiewetboek”, besluit de directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

“We pleiten voor een genuanceerd discours dat de mens achter het migratiedebat in beeld brengt”, benadrukt Tine Claus. © Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Afbeelding
Aanpak vluchtelingencrisis Oekraïne hefboom voor ander beleid.