Nummer 1.158

De geschiedenis van het Westen is doordrongen van het ideaal van de vrijheid. Telkens ze op het achterplan geraakte, braken revoluties uit om haar weer in ere te herstellen. Tijdens de coronapandemie werd reikhalzend uitgekeken naar “het rijk der vrijheid”, maar ging het niet om een verarmde visie op vrijheid? Een maatschappelijke, een historische en een theologische analyse van dat morele ideaal tonen diverse invullingen ervan en laten zien hoe die waarde niet op zichzelf staat. Uit het dossier van Tertio nr. 1.158 van 20 april 2022 blijkt alvast dat het Westen een te enge kijk heeft door vrijheid individualistisch te interpreteren, waardoor de politieke betekenis verloren dreigt te gaan.

Afbeelding
Verder in dit nummer
Een standpunt over morele en politieke vrijheid
Een interview met de Italiaanse filosoof Nuccio Ordine over de nefaste uitwassen van utilitarisme en nutsdenken
Een inkijkje in de denkwijze van de doorsnee Rus over de “speciale militaire operatie” in Oekraïne
Een column van politiek wetenschapper Steven Van Hecke over de lessen over solidariteit van twee parabels
Een signalement van de film “A Chiara”
Een gesprek met Noël Wathion, tot vorig jaar topman bij het Europees Geneesmiddelenagentschap
Een artikel over de expo “Zot van Dimpna” rond het retabel van de heilige van Geel
Een focus op outsiderkunst
Een getuigenis van ex-kindsoldaat Joseph Konah Koroma
Ga naar ons digitaal archief