Tertio 991 - Realistisch ruimhartig

Standpunt Sylvie Walraevens

Realistisch ruimhartig

De repatriëring naar Armenië van de achtjarige Anna-Maria Khmoyan en haar familie ging op de valreep niet door. Na tien jaar verblijf in ons land zweeft de felbevochten regularisatie-aanvraag van de Khmoyans nog steeds in het ijle. Maar zelfs een beslechting zou de meerkoppige draak van het asielrecht niet te rusten hebben gelegd. Ze had immers geen duidelijkheid geschapen. Ook wie “dura lex sed lex” als leidraad neemt, kan niet om de vaststelling heen “dat hier iets niet klopt”, zoals Bart Eeckhout in De Morgen van 29/1 stelt. Dat het “niet normaal is dat een kind jarenlang in volle openbaarheid school kan lopen om dan op een goede dag achter een gesloten hek te belanden”. Niet de wet is onmenselijk, maar de gebrekkige toepassing, de veel te lange procedure en falende communicatie. De onzekerheid en de feitelijk in stand gehouden hoop zijn het grootste onrecht. Men kan aanvoeren dat het gezin al in 2014 wist dat blijven geen optie was – fair enough – maar hoe in godsnaam kunnen ze vervolgens vier jaar onder de radar blijven terwijl ze in volle zichtbaarheid leven, diverse administraties contacteren, hun kinderen laten schoollopen en plichtsbewust op alle oudercontacten verschijnen? Dan is de redelijke termijn voor uitwijzing overschreden, vindt ook Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het falende beleid heeft hun smeulende hoop ongewild aangewakkerd.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​