Tertio 979 - Kerk vormen in tijden van krimp

Kerk vormen in tijden van krimp

Wanneer een kerk geconfronteerd wordt met een krimp van het aantal kerkgangers dringen er zich maatregelen op. Parochiefusies zijn zeker geen typisch Vlaams fenomeen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt al decennialang geconfronteerd met samenwerking en reorganisatie. Ook in Duitsland worden volop parochies samengevoegd tot XXL-parochies.

Als gevolg van schaalvergroting dreigt er veel aandacht uit te gaan naar structuren. Om het belang van kerken op het platteland te benadrukken, richtte de PKN in september de Dorpskerkenbeweging in het leven. Er werden drie dorpskerkenambassadeurs aangesteld die kerken op lokaal niveau moeten helpen na te gaan hoe ze in een dorp een kerkgemeenschap kunnen vormen.

Liturgie mag in tijden van krimp zeker niet uit het oog worden verloren. De Waalse priester-schrijver Gabriel Ringlet pleit voor kleurrijke vieringen die de liturgie doen leven. Als voorganger probeert hij alle "zin-tuigen" aan te spreken.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​