Tertio 979 - “Vrouwelijke stem zwengelt de dialoog aan”

“Vrouwelijke stem zwengelt de dialoog aan”

“Dit is mijn jihad”, getuigt Chaïma Ahaddour. De enige vrouwelijke onderzoeker en docent aan de Islamafdeling van de Leuvense Theologiefaculteit neemt haar opdracht als rolmodel maar wat graag ter harte. “In Noord-Afrika en het Midden-Oosten is de genderdiversiteit bij moslims in de academische wereld stukken groter”, ondervond ze.

Haar doctoraatsverhandeling over het levenseinde bij Antwerpse moslima’s was niet alleen academisch maar ook communicatief een schot in de roos. De binnenlandse pers en de Marokkaanse overheid liepen storm om dat actuele maatschappelijke thema, bovendien bestudeerd door een vrouwelijke moslim, voor het voetlicht te brengen. Chaïma Ahaddour laat zich die onverhoopte aandacht welgevallen, in de eerste plaats omdat ze daardoor het pad effent voor jonge moslima’s voor wie een academische loopbaan een ongekende horizon is.

Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen is sinds een vijftal jaren een volwaardige optie binnen de master Wereldreligies van de Leuvense theologische faculteit. Niet zonder controverse. Waarom opent een eeuwenoud katholiek bastion met een gereputeerde theologische faculteit de rangen voor islamtheologen?

“Het initiatief voor de opleiding kwam van de Vlaamse overheid. Naar aanleiding van het terrorisme door Belgische moslims drong zij aan op een islam die ingebed is in de lokale cultuur. Moslims overal ter wereld nemen hun land als referentiekader voor hun religieuze beleving. Daarom is het erg belangrijk dat ook België in een degelijke opleiding voorziet. De Moslimexecutieve en bij uitbreiding de hele Belgische moslimgemeenschap hebben de oprichting van een islamtheologische afdeling aan de KU Leuven warm onthaald. Het is de eerste officieel erkende islamopleiding in België. Momenteel hebben we zo’n 50 à 60 masterstudenten: leerkrachten, pedagogen, gezondheidswerkers of politiemensen. Door de toenemende polarisatie in de media zoeken zij een academische kijk op de islam. De studenten noemen de opleiding een eyeopener. Het geloof wordt hier wel geprikkeld maar niet onderwezen. Net zoals in de katholieke sectie staat in de islamafdeling de theologische reflectie centraal. Er is openheid om te discuteren en de houding tegenover de eigen en andere tradities is kritisch en tolerant. De opleiding verschilt van de studie Arabistiek omdat ze de kritische beschouwing combineert met een binnenperspectief – onderricht door gelovige moslims. Onze studenten vinden dat gelovige referentiekader een meerwaarde.”

Lees hier een deel van het interview.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​