Tertio 967 - ���het verleden normatief interpreteren is een dwaling���