Tertio 966

Tertio 966 van 16 augustus 2018

Het risico op een “gouvernement des juges” relativeert Françoise Tulkens (UCL) in Tertio nr. 966 van 16 augustus 2018 verregaand. Als gewezen rechter in Straatsburg meent zij dat haar beroepsgroep democratische samenlevingen net behoedt voor een tirannie van de meerderheid. Indien toch van enig rechterlijk activisme sprake is, dan wel rond godsdienstvrijheid. “Juristen lijken in dergelijke dossiers – overigens ongehinderd door veel theologische kennis – wat te zeker van hun zaak.

In dit nummer leest u verder onder meer:

• Een analyse van het aanslepende naamsdispuut over het land Macedonië
• Een column van filosoof en ethicus Yvonne Denier over niks doen
• Een dossier in de zomerreeks over relevante denkers: in deel 4 staat Dorothee Sölle centraal
• Een bezoek aan het Nederlandse Uitvaartmuseum Tot Zover in Amsterdam
• Een vierde deel in de zomerreeks rond Rubens en de barok belicht kunstenares Michaelina Wautier
• Een verkenning van de dialoog tussen moslims en christenen
• Een getuigenis van Josian Caproens, voorzitter van het Europees Lekenforum

Lees hier alvast het standpunt over het nakende pausbezoek aan Ierland

Lees hier alvast het artikel over vrouwen in het Lucasevangelie naar aanleiding van de Didachè-studiedagen

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Andere Tertio nummers: 

Tertio 1138

Tertio 1137

Tertio 1136