Tertio 964-965 - “Ook in België worden elke dag mensenrechten geschonden”

“Ook in België worden elke dag mensenrechten geschonden”

“Veel mensen denken dat mensenrechtenschendingen alleen maar plaatsvinden in landen als Guatemala, Peru, Nicaragua of Rusland. Voor velen is het een oogopener dat ook hier elke dag mensenrechten worden geschonden”, stelt Kati Verstrepen, de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, in Tertio 964-965 van 1 augustus.

Volgens haar verdwijnt de scheiding der machten. “Het gaat om een algemene trend die zeer verontrustend is en waar niet iedereen zich voldoende bewust van is. Tijdens deze legislatuur werden veel wetgevende maatregelen genomen die de rechterlijke macht beknotten en de macht  van de uitvoerende macht versterken”, zegt de advocaat die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht.

Ze betreurt dat er nog altijd geen nationaal mensenrechteninstituut werd opgericht. “Als dat instituut elke maatregel van het parlement zou aftoetsen aan het mensenrechtenverdrag en er een advies over zou geven, zou er binnen het parlement voorzichtiger omgegaan worden met bepaalde maatregelen”, stelt Verstrepen.

Samen met “La Ligue”, de Franstalige zusterorganisatie van de Liga, hoopt Verstrepen tijdens haar mandaat als voorzitter in Brussel een Huis voor Mensenrechten te kunnen openen dat mensenrechten veel zichtbaarder maakt.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​