Tertio 962-963 - Al of niet symbolische abortuswet

Standpunt Emmanuel Van Lierde

Al of niet symbolische abortuswet

De nieuwe abortuswet moet en zal er komen. De regeringspartijen bereikten daarover een akkoord en ook cdH belooft ermee in te stemmen na het zomerreces. De angst ingehaald te worden door een alternatieve meerderheid trok CD&V en N-VA over de streep. Opnieuw een wisselmeerderheid zoals bij euthanasie voor minderjarigen zou de dash helemaal uit de regering hebben gehaald.

Horde genomen

Het compromis schrapt abortus uit het strafwetboek, maar houdt het strafbaar als de voorwaarden – knip- en plakwerk uit de vorige wet – niet zijn gerespecteerd. Wat verandert er dan in praktijk? Niets? Het symbolische akkoord zint progressieven noch conservatieven. Voor de eersten gaat het niet ver genoeg, want de wachttijd van zes dagen wordt niet verkort en de toegelaten abortustermijn van 12 weken niet verlengd. De politieke voorvechters beloven die strijdpunten in een volgende legislatuur (met een andere coalitie?) weer op te nemen. De belangrijkste horde is volgens hen genomen door abortus uit het strafwetboek te halen. Daarna de voorwaarden versoepelen of schrappen moet een makkie zijn.

Fiat van Zorgnet-Icuro

Ook uit andere hoeken klinkt kritiek. Waarom worden artsen die weigeren abortus uit te voeren, verplicht door te verwijzen? Zo werken ze indirect toch mee, tegen hun geweten in. Is die maatregel niet overbodig, gezien er in ons land voldoende abortuscentra en ziekenhuizen zijn waar je terechtkan – zeker nu het verhinderen (breed te interpreteren?) van de toegang daartoe strafbaar wordt? En hebben katholieke instellingen nog de vrijheid die ingreep te weren? Topvrouw Margot Cloet van belangenbehartiger Zorgnet-Icuro verdedigt de voorliggende wet. Met zulke vrienden heb je geen oppositie meer nodig. Als de koepel al niet meer opkomt voor de vrijheid van vereniging van haar leden...

Alternatieve anticonceptie

Dat niet langer verantwoord moet worden waarom er een “noodsituatie” is en de vaste wil van de vrouw volstaat, dreigt van abortus in veel gevallen een “alternatieve anticonceptie” te maken. Het banaliseert die ingreep en het leven in wording. Wat is de waarde van een foetus of embryo? Is het maar biologisch weefsel of toch een mens in spe? Onderhuids speelde die vraag mee, gezien CD&V in ruil voor hun goedkeuring van de abortuswet afdwong dat doodgeboren kinderen sneller erkend kunnen worden, vanaf 140 dagen (20 weken) in plaats van 180. Ligt daar dan de arbitraire grens tussen embryonaal weefsel en een volwaardig mensenleven dat bescherming verdient?

De update van de wet-Lallemand-Michielsens bracht uiteraard de weigering van koning Boudewijn in herinnering om die te ondertekenen. Hij vreesde de vermindering van de eerbied voor het leven van de zwaksten. Abortus vanwege een vastgestelde beperking bij het kind vond hij kwetsend voor gehandicapten en hun familie. Dat hijzelf kinderloos gebleven was en zijn geloof speelden ook mee.
Door zijn opgebouwd moreel gezag had de bevolking in 1990 vooral respect voor de standvastigheid en de gewetensbezwaren van de vorst. Pijnlijk vast te stellen dat zijn teken van tegenspraak 25 jaar na zijn overlijden op 31 juli 1993 – wat trouwens op
8 september herdacht wordt in de kerk van Laken – nog op weinig begrip kan rekenen.

En dan is er nog die andere gecontesteerde verjaardag: op 25 juli is het 50 jaar geleden dat Humanae vitae verscheen. Voorbij alle terechte kritiek op een categorisch verbod op kunstmatige anticonceptie wordt het volgens ethicus Martin Lintner in zijn boek Von Humanae vitae bis Amoris laetitia tijd om onbevangen de diepere boodschap van die encycliek te herontdekken. Staan we open voor nieuw leven – ook het onverwachte – of zijn alleen geplande en perfecte kinderen welkom? Zijn kanttekeningen bij de dominante anticonceptieve mentaliteit nog toegelaten? Vinden we het normaal dat er jaarlijks in België zo’n 20.000 en wereldwijd ruim 43 miljoen abortussen zijn? Niemand wil terug naar de tijd van de “engeltjesmaaksters”, maar de ambitie zou toch moeten zijn waar het kan zwangerschapsafbrekingen te vermijden.  III

Reageren kan via emmanuel.vanlierde@tertio.be

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​