Tertio 960-961 - ���van het leven naar het evangelie en van het evangelie naar het leven���