Tertio 959 - Heibel over intercommunie

Heibel over intercommunie

Wie beweert dat Rome terecht aan de noodrem trekt, weigert “thuis te komen in de post-conciliaire kerk en theologie”, vindt theoloog Thomas Knieps. Omdat de kerk het huwelijk tussen twee gedoopte christenen als sacrament beschouwt, moet – “in afgebakende gevallen en na een adequate pastorale onderscheiding” – de intercommunie mogelijk zijn.

De controverse rond de toelating van echtgescheiden hertrouwden tot de communie is nog maar amper geluwd of een ander meningsverschil steekt op het hoogste niveau van de katholieke kerk de kop op. Alweer gaat het om de deelname aan de eucharistie, deze keer voor de niet-katholieke partner in een gemengd christelijk huwelijk. Aanleiding is de beslissing van de Duitse bisschoppenconferentie van februari 2018 om “pastorale richtlijnen” uit te vaardigen die het officieel mogelijk maken dat de katholieke en protestantse partner in een interconfessioneel huwelijk gemeenschappelijk de eucharistie ontvangen. Hierbij gaat het er niet om protestanten langs het achterpoortje van het huwelijk toegang tot de katholieke communie te verlenen. De Duitse bisschoppen is het veeleer te doen om tegemoet te komen aan gelovige en praktiserende koppels die doorheen de week de “diepe levens- en liefdesgemeenschap” van een christelijk huwelijk delen maar ’s zondags aan de tafel van de Heer gescheiden zijn.

Lees hier de integrale opinie van theoloog Thomas Knieps over de discussie in Duitsland over de intercommunie bij gemengde christelijke huwelijken

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​