Tertio 959 - ���de preekstoel��� roept moeilijke vragen op