Tertio 958 - Binnenkijken in het hoofd van Europese Christenen

Binnenkijken in het hoofd van Europese Christenen

Het gerenommeerde Amerikaanse Pew Research Center publiceerde een grootschalig onderzoek naar het geloof, de attitudes en de sociaal-politieke ideeën van christenen en ongelovigen uit 15 Europese landen. Het onderzoek geeft een bijzonder interessante inkijk in de grote evoluties in de christelijke identiteit en in de landelijke verschillen.

In de meeste landen zijn de niet-pratikerende christenen de grootste groep met gemiddeld 46 procent. Samen met de pratikerende christenen, die in Europa 18 procent uitmaken en in België 10 procent, vormen zij in elk land een kleine christelijke meerderheid.

In ethische kwesties zoals legale abortus of homoseksuele huwelijken zien we zowel bij christenen als bij ongelovigen een duidelijke voorkeur voor progressieve standpunten, ook als kerkelijken zich een tikkeltje conservatiever tonen. In sociale kwesties (religieuze minderheden, migratie, nationalisme) tonen niet-gelovigen zich het meest tolerant. Dat in minder tolerante opiniegroepen vaak christenen te vinden zijn, verontrust enigszins. De onderzoekers wijzen er evenwel op dat “veruit de meeste mensen een positieve houding hebben tegenover religieuze minderheden, ook christenen. Het onderzoek zegt niet dat christenen intolerant zijn, wel dat elk land een (belangrijke) minderheid heeft die negatief staat tegenover moslims of joden en dat we in die groep vaker christenen terugvinden. De data geven niet de richting van de correlatie aan: maakt christen-zijn onverdraagzaam of zijn mensen met xenofobe attitudes geneigd zich te identificeren met de dominante religie?”

Ongeacht de richting van de correlatie is alertheid geboden. Onder geen beding mag het christendom een aantrekkingspool worden voor angstige mensen en inspelen op hun ongezonde hang naar een identiteitsdenken dat anderen uitsluit. De christelijke keuzes moeten bij hun tijd passen, maar altijd een duidelijke afspiegeling zijn van hun evangelische bron.

In Tertio van deze week leest u ook de andere bevindingen uit het Pew-onderzoek, aangevuld met enkele reflecties in het Standpunt.
Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​