Tertio 957 - ���zelfredzaamheid is geen absolute waarde���