Tertio 955 - “Het christendom is ronduit ingenieus”

“Het christendom is ronduit ingenieus”

“Een neutraal publiek domein is een moreel vacuüm waarin vooral intolerante stemmen ruimte krijgen”, stelt de Nederlandse journaliste Yvonne Zonderop in Tertio van 30/5/’18. Ze beschrijft in haar boek Ongelofelijk hoe religie in Nederland lang achter de voordeur is verdwenen om nu terug haar neus aan het venster te steken.

“Mijn landgenoten keerden het geloof de rug toe uit een enorme drang naar vrijheid. Zij wierpen een juk af, dat volgens mij wel minder met hun – veelal lauwe – geloof in God te maken had dan met de kerkelijke invloed op het alledaagse leven”, vertelt Yvonne Zonderop.  “Indien ze vluchtten, was dat van het sociale construct dat hun bestaan in al zijn facetten bepaalde: de verzuiling. Onze poldermentaliteit vormde een prima voedingsbodem voor dat construct: wij Nederlanders zijn allergisch voor staatsmacht en regelen alles liever binnen de eigen, vertrouwde club. Bovendien versterkt het protestantisme de neiging tot opsplitsing. Met een boutade stel ik soms: ‘twee protestanten, drie meningen’. Anno 2018 telt protestants Nederland nog een klein dozijn kerkgenootschappen, naar het beeld van onze Tweede Kamer met liefst dertien politieke groeperingen.”

Een van de pleidooien in Ongelofelijk luidt: “laat religieuze argumenten opnieuw toe in het debat”. “Een neutraal publiek domein verwordt immers snel tot een moreel vacuüm waarin vooral intolerante stemmen ruimte krijgen”, vindt de auteur. “Populisme valt deels te begrijpen als een poging om zingeving en identiteit wederom centraal te stellen. Niemand minder dan politiek filosoof Michael Sandel heeft mij daarop gewezen in 2010. Volgens hem spinnen populisten niet alleen garen bij verslechterde economische omstandigheden. Een veel fundamenteler onbehagen speelt hen in de kaart: een louter welvarend leven zonder betekenisgeving of enige binding is onbevredigend.”

“Intussen heb ik geleerd hoe het christendom ronduit ingenieus is en een pak menselijke behoeftes bevredigt”, besluit de Nederlandse schrijfster. “Waar vind je een systeem dat aan jouw spirituele én praktische kant appelleert; waarin je wordt aangesproken als individu en lid van het collectief? Daarnaast staat het open voor iedereen, door ons op te dragen van elkaar te houden als broeders en zusters.”

Lees het volledige interview met Yvonne Zonderop deze week in Tertio.
Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Yvonne Zonderop stelt haar boek Ongelofelijk op dinsdag 12 juni voor in Antwerpen. Deelname is gratis. Gelieve wel vooraf in te schrijven vóór 5 juni via secretariaat@tertio.be of 03/210 08 76 met vermelding van het aantal deelnemers. Tertio biedt het boek ter plaatse aan tegen een verlaagde prijs van 19,99 €, gelieve uw bestelling bij inschrijving te vermelden.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​