Tertio 953 - “Geen overijverige christen”

“Geen overijverige christen”

Ze werden gedoopt, ontvingen de eerste communie en het vormsel, maar waren eigenlijk “slapende gelovigen”. Tot ze op latere leeftijd het christendom bewust ontdekten en opnieuw aansloten bij de kerk. Die “recommençants” zijn een teken dat de heilige Geest ook in onze tijd en cultuur werkt. Tertio laat er in zijn Pinksternummer van 16/5/’18 enkelen aan het woord.

Het is ook vandaag een gekend fenomeen en een pijnpunt. Voor nogal wat twaalfjarigen is het vormsel het feitelijke eindpunt van hun leven als christen. Daarmee is de tijd met en in de kerk afgelopen. En toch nemen steeds meer mensen om verschillende redenen jaren later hun geloof weer op. “Recommençants”, noemen de Fransen hen. Herbeginners. “Mensen tussen de 20 en de 80, van uiteenlopende afkomst, van verschillende sociale en culturele signatuur of seksuele geaardheid. Sommige levensverhalen zijn gevormd door hoogtes en laagtes, door breuken en een nieuwe start, door het uitproberen van verschillende religieuze tradities”, schrijft de Duitse jezuïet Christoph Soyer in “Eintreten. Wege in die Kirche”.

Herman Van Rompuy, gewezen EU-president, is zo’n herbeginner. Zijn gelovige opvoeding liet hem naar eigen zeggen jaren onverschillig, al is hij “niet het type ‘herbeginner’ dat plots een overijverige christen werd”. “Wie in deze tijden christen blijft, volgt zijn geweten en beslist zelf. Mijn geloof sterkt mijn handelen indirect: ik weet nu des te beter waarom ik het doe, maar heb als gelovige mijn waarden niet moeten aanpassen.”

Lees het volledige dossier “Herbeginners” deze week in Tertio.

Abonnement of proefnummer: www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​