Tertio 950

Tertio 950 van 25 april 2018

In alle segmenten van de maatschappij is een trend tot verleuking voelbaar. De dwang naar likes op sociale media is er wellicht de meest uitgesproken exponent van. Tertio nr. 949 van 25 april 2018 polst drie filosofen over de gevolgen van dat fenomeen. Het leuke nieuws is een merkbare hang naar verdieping. Minder vrolijk stemt de onmiskenbare verharding in de samenleving.

Verder in dit nummer onder meer:

• Een column van filosoof Guido Vanheeswijck over katholicisme als pasmunt
• Een bezoek aan de expo in Amsterdam rond migratie: Ik ben een geboren buitenlander
• Een artikel over het Sint-Evermarusfeest in Rutten op 1 mei, exact 1050 na de heiligverklaring van die martelaar
• Twee analyses over het uitspelen van kerkelijk erfgoed in de verkondiging van het geloof
• Signalementen van de film Foxtrot en een concert, congres en expo rond Hildegard von Bingen
• Een interview met de Leuvense rector Luc Sels
• Een getuigenis van geneeskundestudente Annelore Van Heghe

Lees hier alvast het standpunt over het gemiste debat over religieuze essenties bij de affaire-Aron Berger

Lees hier alvast de opinietekst over de rol die Brugs bisschop Emiel Jozef De Smedt 50 jaar geleden speelde in de splitsing van de Leuvense universiteit

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

 

Andere Tertio nummers: 

Tertio 975

Tertio 974

Tertio 973