Tertio 945 - De mens achter dementie

Dossier: Dementievriendelijke geloofsgemeenschappen

De mens achter dementie

Dementie is de (rot)ziekte van deze tijd, met alle verlieservaringen en verdriet van dien bij zowel patiënten als mantelzorgers. Hun lijden ernstig nemen blijkt een eerste belangrijke opdracht voor onze samenleving. Vervolgens wacht partners, pastores en parochianen de taak betrokkenen passend te ondersteunen. Bij wijze van bescheiden bijdrage aan die gezamenlijke uitdaging polst Tertio drie sprekers van de studiedag Dementievriendelijke geloofsgemeenschap aan Tilburg University op 12 april. Vanuit eenzelfde ambitie als de Vlaamse campagne Vergeet dementie, onthou mens formuleren die deskundigen hun inzichten en tips. Omdat we erover dienen te waken dat zij die vergeten vooral niet worden vergeten.

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​