Tertio 945 - “De ‘andere God’ houdt niet stand in een systeem”

“De ‘andere God’ houdt niet stand in een systeem”

Marion Muller-Colard beleefde onwezenlijke weken vol angst toen haar twee maanden oude baby levensbedreigend ziek werd. Toen hij uiteindelijk door het oog van de naald kroop, belandde de protestantse theoloog in een depressie en kwam ze met de Bijbelse Job als tochtgenoot een andere God op het spoor. In Tertio nr. 945 van 21/3/’18 vertelt ze hoe die episode een spirituele strijd betekende. En dat die tot haar verrassing uitmondde in pure genade.

Ze schreef er een boekje over: L’Autre Dieu. La Plainte, la Menace et la Grâce. Bij Halewijn verschijnt nu de Nederlandse vertaling: Een andere God. Van depressie tot geloofsverdieping. De Bijbelse Job, onderwerp van haar academisch theologisch onderzoek, transformeerde in haar persoonlijke leven tot “mijn oude broer”: een taaie, verrassende gids die de weg toont uit religieuze systemen die God gevangen houden in categorieën van recht en onrecht, straf en beloning, terwijl het welbeschouwd een illusie is te geloven dat onze werkelijkheid gebonden is aan een contract dat ons belooft dat het leven rechtvaardig is.

“Als jonge studente werkte ik in de zomer als ziekenhuispastor om mijn studies te bekostigen. De ervaringen die ik daar opdeed, hebben mijn studies richting gegeven, evenals mijn persoonlijke gevoeligheid voor de problematiek van het kwaad. Als kind was ik al sterk geraakt door het thema van rechtvaardigheid. Ik vond het erg moeilijk me op mijn gemak te voelen in een wereld waarvan ik wist dat die het toneel kon zijn van gruwelijke zaken. Zo ben ik vanzelf bij het boek Job beland – vanuit intuïtie, zeg maar. Ik besefte ergens dat ik niet verder zou kunnen met mijn leven als ik voorbijging aan de theodicee-vraag.”

“Als ziekenhuispastor ben ik steeds weer erg getroffen door de koppigheid van het archaïsche religieuze denken: het hardnekkige verlangen om ieder voorval terug te brengen tot een hogere oorzaak en te begrijpen in termen van rechtvaardigheid. Maar zo installeer je eigenlijk definitief het disruptieve, retributieve systeem dat al in het boek Job in vraag gesteld wordt, met een God die als een boekhouder onze overtredingen en verdiensten telt en die de mens straft en beproeft met ziekte en zelfs met de dood. Het is een systeem dat ons niets bijbrengt.”

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​