Tertio 944 - “Vermogen tot kritisch denken moet perversies blootleggen”

“Vermogen tot kritisch denken moet perversies blootleggen”

“We stimuleren bewust kritisch nadenken”, stelt Ghislain Waterlot, decaan van de faculteit theologie van de universiteit van Genève, in Tertio van 14/3/’18. Volgens de protestant heeft een universitaire opleiding theologie wel degelijk haar bestaansrecht. “Theologie helpt de diverse vormen van geloof te verstaan.”

“We willen voor alles als universitaire instelling tonen dat theologie wel degelijk een wetenschappelijke opleiding is”, merkt Ghislain Waterlot op. “Christelijke theologie is gebaseerd op teksten. Je zou kunnen zeggen: geloof is niet wetenschappelijk, maar een individuele zaak. Maar die teksten waarop een christen zijn geloof baseert, zijn rijk, talrijk en vaak becommentarieerd. De vraag dringt zich op of elke interpretatie standhoudt.”

Waterlot geeft een voorbeeld: “In het evangelie van Lucas over de onwillige genodigden geeft de heer des huizes opdracht mensen van de straat te plukken voor het banket. Wil dat dan zeggen dat je mensen met alle geweld en voor hun goed moet dwingen christen te worden? Een ronduit gevaarlijke interpretatie, maar wat is haar gewicht? Daar ligt een belangrijke taak voor de theologie. Geloof is niet altijd onschuldig. Het vermogen tot kritisch nadenken moet de perversies blootleggen en duidelijk uitspreken waar het bij geloven om gaat.”

“Je hoort nogal eens: geloof is geloof”, gaat de decaan verder. “Maar geloof kan min of meer ontwikkeld zijn, min of meer uitgesproken. Het kan ons min of meer engageren of raken. Vergelijk het met een violist. Er is wel degelijk een verschil tussen wie als amateur viool speelt en Yehudi Menuhin. Voor geloof is het net hetzelfde. Het is een rijke werkelijkheid die bestaat uit veel verschillen in verdieping. Die rijkdom is er niet spontaan, maar moet je leren ontdekken. Theologie helpt ons die diverse vormen van geloof te verstaan.”

Lees het volledige interview in Tertio.

Proefnummer of abonnement: www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​