Tertio 941 - ���moraal, spiritualiteit en kennis horen samen���