Tertio 940 - ���een lot dat samen gedragen wordt, weegt lichter���