Tertio 940 - ���dringend het vertrouwen in mensen herstellen���