Tertio 940 - ���christendom is maaltijdreligie par excellence���