Tertio 939 - ���we nemen afstand van ons koloniale verleden���