Tertio 938 - Kerken zijn op zoek naar leven

Kerken zijn op zoek naar leven

“Verdiepen & verbinden”. Dat is de titel die Brugs bisschop Lode Aerts meegaf aan zijn eerste pastorale beleidsbrief, waarin hij een lans breekt voor “eenheidspastoraal”. “Laten we het hart van het evangelie leren kennen”, zegt hij in Tertio van 31/1/’18.

“Er is nood aan eenheid tussen vieren, zeggen en doen”, benadrukt Lode Aerts. “Die horen veel meer samen. Het hart van het geloof maak je mee in de liturgie, maar is ongeloofwaardig zonder zorg voor anderen. Daarnaast moeten we het geheel van de pastorale zorg zoveel mogelijk afstemmen op het concrete leven van de mens, in de meanders van zijn bestaan. Goede eenheidspastoraal heeft aandacht voor banden doorheen het leven van mensen, van jong tot oud.”

Tijdens zijn eerste bisschopsjaar bezocht Aerts de decanaten. “We hebben daar nog een vorm gezien van eenheidspastoraal”, getuigt hij. “Het gaat over de samenwerking tussen sommige pastorale eenheden en instellingen. Die is beloftevol. Nu mensen steeds korter worden opgenomen in het ziekenhuis, zijn goede contacten tussen de pastorale dienst van de zorginstelling en de pastorale eenheid uitermate belangrijk. Vaak zien we dat de zinvragen naar boven komen als het vertrouwen gegroeid is en als er – na een soms intensieve behandeling in het ziekenhuis – wat meer tijd is daarbij stil te staan als mensen opnieuw in hun vertrouwde thuisomgeving komen.”

Het volledige interview met Lode Aerts verschijnt deze week in het dossier over gemeenschapsopbouw in een seculiere cultuur. Tertio zocht ook bij James Mallon (Canada), Alphonse Borras (Luik) en Elisabeth Gangloff-Parmentier (Genève) aanzetten hoe kerk-zijn in een seculiere en plurale context vorm kan krijgen.

Proefnummer en abonnement via www.tertio.be.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​