Tertio 937 - ���nieuw erfrecht daagt elke familie uit���