Tertio 932-933 - ���grondwet geen uitspraak over samenleving���