Tertio 932-933 - ���eerlijk delen en niet slaan���