Tertio 930

Tertio 930 van 6 december 2017

De Belgische bisschoppen presenteren op 6 december 2017 hun syntheserapport ter voorbereiding van de synode over “jongeren, geloof en het onderscheiden van roeping” in oktober 2018. Tertio nr. 930 die op 6 december verschijnt, gaat in op het rapport, alsook op de gelijkaardige syntheses in onze buurlanden. “Getuigen, bemoedigen en aanmoedigen zijn cruciaal”, stelt Brussels hulpbisschop Jean Kockerols, referent voor jeugd- en roepingenpastoraal. “Dat vergt tijd, energie en beschikbaarheid. Voor jongeren moeten we als kerk plaatsen en vooral mensen aanbieden die hen op hun weg kunnen begeleiden.”

Ook nog in dit nummer onder meer:

• Een column van journalist Pieter van Os over de tweedeling tussen hoog- en laagopgeleiden
• Een aankondiging van de studiedag en het boek over religieuze dienstbaarheid
• Een dossier over de Arabische christenen in Israël
• Een gesprek met provinciaal Brendan Geary bij de 200ste verjaardag van zijn congregatie: de broeders maristen
• Drie cultuurtips op een rij: een kerstconcert met de Boheemse Kerstnachtmis, een expo met Franse impressionisten en de nieuwe film van Xavier Beauvois: Les Gardiennes
• Een interview met architect Alexis Versele over bouwen voor en met kwetsbare groepen
• Een getuigenis van Paul Renders, aalmoezenier van het Kerkschip

Lees hier alvast het artikel over het syntheserapport van de Belgische bisschoppen ter voorbereiding van de synode over “jongeren, geloof en het onderscheiden van roeping”: http://bit.ly/2jRJAJR

Lees hier ook het bijbehorende standpunt over kerk en jongeren: http://bit.ly/2jTgdXY

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

Oudere religieuzen blijven zonder kramp doen wat gedaan moet worden

Dienstbaarheid behoort wezenlijk tot het religieuze leven. Actieve en contemplatieve ordes en congregaties engageren zich van oudsher in domeinen als onderwijs, zieken- en armenzorg. Vandaag nemen de staat of professionele organisaties dat evenwel vaak over. Tegelijk slinken de religieuzen in aantal en worden ze ouder. Daarover wordt op 15 december in Leuven gereflecteerd tijdens een studiedag waarvan de lezingen ook in boekvorm verschijnen. In Tertio nr. 930 van 6/12/’17 lichten organisatoren Anton Milh en Stephan van Erp een tip van de sluier. 
» Lees verder

“Getuigenis van anderen essentieel”

Jongeren hebben geen band meer met een levende christelijke gemeenschap, maar toch een grote spirituele honger. Dat blijkt uit de synthesetekst die de Belgische bisschoppen vandaag presenteren na hun bevraging in voorbereiding op de jongerensynode van oktober 2018. “Begeleiding vergt tijd, energie en beschikbaarheid”, stelt Brussels hulpbisschop Jean Kockerols in Tertio van 6 december 2017.
» Lees verder

Bouwen voor en met kwetsbare groepen

Alexis Versele houdt zich bezig met toegepast academisch onderzoek. “Tegelijk ben ik betrokken in het bedrijfsleven en het middenveld. Die drie dimensies zijn complementair en dat vind ik boeiend.” In Tertio nr. 930 van 6/12/’17 vertelt de Gentse architect hoe zijn interesse voor ecologie hem op dat drievoudige spoor bracht en hoe dat hem leidde naar bouwen voor en met kwetsbare groepen. 
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 957

Tertio 956

Tertio 955