Tertio 930 - Bouwen voor en met kwetsbare groepen

Bouwen voor en met kwetsbare groepen

Alexis Versele houdt zich bezig met toegepast academisch onderzoek. “Tegelijk ben ik betrokken in het bedrijfsleven en het middenveld. Die drie dimensies zijn complementair en dat vind ik boeiend.” In Tertio nr. 930 van 6/12/’17 vertelt de Gentse architect hoe zijn interesse voor ecologie hem op dat drievoudige spoor bracht en hoe dat hem leidde naar bouwen voor en met kwetsbare groepen. 

“In architectuur komen drie zaken samen: de menselijke behoefte ergens te wonen, het technische aspect van bouwen en de esthetische dimensie van ontwerpen. Het valt me op dat foto’s in architectuurtijdschriften vaak gebouwen en interieurs zonder mensen tonen. Esthetiek staat er op het voorplan, terwijl de uitdaging er net in ligt die drie samen te houden en de menselijke maat te bewaren. Het is een vergissing te denken dat een ruimte statisch is. Ze is in vorm gegoten dynamiek. Dom Hans van der Laan met wiens werk ik een grote affiniteit heb, wist dat als de beste.”

Is een woning van belang voor de identiteit van de bewoners?
“Wonen geeft altijd ook een vorm van identiteit. Mensen kunnen een echte ‘klik’ hebben met een huis. En omgekeerd kan een woning die zo slecht is dat mensen beschaamd zijn er bezoek te ontvangen, het zelfwaardegevoel serieus aantasten en de sociale zelfuitsluiting die vaak met armoede gepaard gaat, versterken.”  

“Sociaalecologisch bouwen heeft mij als architect altijd al beziggehouden. In het begin heb ik vooral voor de rijkere middenklasse gewerkt: tweeverdieners die het zich goed konden veroorloven duurzaam te bouwen. Dat gaf me hoe langer hoe minder een goed gevoel. Onder collega’s groeide toen het idee duurzaam te gaan bouwen voor kwetsbare groepen. We dachten daarbij in eerste instantie aan ontwikkelingslanden. Door omstandigheden hebben we ons uiteindelijk voornamelijk toegelegd op lokale projecten waaronder Rewind.”

Wat moeten we ons concreet voorstellen bij dat project?
“Rewind staat voor ‘Re-integratie van (ex-)gedetineerden via Wonen en Werken op een Inclusieve en Duurzame manier’. Met Rewind willen we hun zowel huisvesting als tewerkstelling bieden. Daarvoor gaan we op zoek naar leegstaande en verwaarloosde panden die we samen met hen willen klaarstomen voor bewoning. Door hen te betrekken bij de realisatie van hun eigen of andermans woning, worden die werven leerwerkplekken waar ze tegelijk een opleiding krijgen. Woningnood grijpen we aan als een kans tot opleiding en zo buigen we een zwakte om tot een sterkte.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

Oudere religieuzen blijven zonder kramp doen wat gedaan moet worden

Dienstbaarheid behoort wezenlijk tot het religieuze leven. Actieve en contemplatieve ordes en congregaties engageren zich van oudsher in domeinen als onderwijs, zieken- en armenzorg. Vandaag nemen de staat of professionele organisaties dat evenwel vaak over. Tegelijk slinken de religieuzen in aantal en worden ze ouder. Daarover wordt op 15 december in Leuven gereflecteerd tijdens een studiedag waarvan de lezingen ook in boekvorm verschijnen. In Tertio nr. 930 van 6/12/’17 lichten organisatoren Anton Milh en Stephan van Erp een tip van de sluier. 
» Lees verder

“Getuigenis van anderen essentieel”

Jongeren hebben geen band meer met een levende christelijke gemeenschap, maar toch een grote spirituele honger. Dat blijkt uit de synthesetekst die de Belgische bisschoppen vandaag presenteren na hun bevraging in voorbereiding op de jongerensynode van oktober 2018. “Begeleiding vergt tijd, energie en beschikbaarheid”, stelt Brussels hulpbisschop Jean Kockerols in Tertio van 6 december 2017.
» Lees verder

Bouwen voor en met kwetsbare groepen

Alexis Versele houdt zich bezig met toegepast academisch onderzoek. “Tegelijk ben ik betrokken in het bedrijfsleven en het middenveld. Die drie dimensies zijn complementair en dat vind ik boeiend.” In Tertio nr. 930 van 6/12/’17 vertelt de Gentse architect hoe zijn interesse voor ecologie hem op dat drievoudige spoor bracht en hoe dat hem leidde naar bouwen voor en met kwetsbare groepen. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​