Tertio 930 - “Getuigenis van anderen essentieel”

“Getuigenis van anderen essentieel”

Jongeren hebben geen band meer met een levende christelijke gemeenschap, maar toch een grote spirituele honger. Dat blijkt uit de synthesetekst die de Belgische bisschoppen vandaag presenteren na hun bevraging in voorbereiding op de jongerensynode van oktober 2018. “Begeleiding vergt tijd, energie en beschikbaarheid”, stelt Brussels hulpbisschop Jean Kockerols in Tertio van 6 december 2017.

“We vermoedden dat expliciet christelijk geloof belangrijk is voor een minderheid”, zegt Jean Kockerols, bisschop-referent voor jongerenpastoraal. “Voor de meerderheid is het ‘terra incognita’, onbekend gebied. Wijlen hulpbisschop Leon Lemmens sprak over een proces van ‘verdamping’. De resultaten van de vragenlijst bevestigen dat vermoeden.”

“Daarnaast valt op dat bij veel jongeren existentiële vragen leven”, gaat Kockerols verder. “Die vragen gaan verder dan alleen geloof. Het gaat ook om het gevoel dat jongeren hebben dat ze zo weinig geholpen worden wanneer ze – existentiële – vragen hebben. In die zin is het debat over de plaats van een vak filosofie in de humaniora interessant. Alleen jammer dat sommige voorstanders van zo een vak een ‘hidden agenda’ hebben.”

Jongeren hebben “evidente verwachtingen van spirituele aard”, stelt het voorbereidingsdocument van de jongerensynode. “Vragen over leven en dood hielden de mensheid altijd bezig”, licht Kockerols toe. “Kan leven meer zijn dan een opeenvolging van momenten? Wat is de samenhang? We leven in een angstaanjagende wereld van voortdurend en elkaar snel opvolgend ‘Breaking News’. En daarin proberen jongeren een richting te vinden. Het getuigenis van andere jongeren en volwassenen is essentieel. Het kan hen raken.”

Lees hier integraal het standpunt over de jongerensynode: http://bit.ly/2jTgdXY

Lees hier het volledige interview met Brussels hulpbisschop Jean Kockerols: http://bit.ly/2jRJAJR

Abonnement en proefnummer: www.tertio.be

In de spotlight: 

Oudere religieuzen blijven zonder kramp doen wat gedaan moet worden

Dienstbaarheid behoort wezenlijk tot het religieuze leven. Actieve en contemplatieve ordes en congregaties engageren zich van oudsher in domeinen als onderwijs, zieken- en armenzorg. Vandaag nemen de staat of professionele organisaties dat evenwel vaak over. Tegelijk slinken de religieuzen in aantal en worden ze ouder. Daarover wordt op 15 december in Leuven gereflecteerd tijdens een studiedag waarvan de lezingen ook in boekvorm verschijnen. In Tertio nr. 930 van 6/12/’17 lichten organisatoren Anton Milh en Stephan van Erp een tip van de sluier. 
» Lees verder

“Getuigenis van anderen essentieel”

Jongeren hebben geen band meer met een levende christelijke gemeenschap, maar toch een grote spirituele honger. Dat blijkt uit de synthesetekst die de Belgische bisschoppen vandaag presenteren na hun bevraging in voorbereiding op de jongerensynode van oktober 2018. “Begeleiding vergt tijd, energie en beschikbaarheid”, stelt Brussels hulpbisschop Jean Kockerols in Tertio van 6 december 2017.
» Lees verder

Bouwen voor en met kwetsbare groepen

Alexis Versele houdt zich bezig met toegepast academisch onderzoek. “Tegelijk ben ik betrokken in het bedrijfsleven en het middenveld. Die drie dimensies zijn complementair en dat vind ik boeiend.” In Tertio nr. 930 van 6/12/’17 vertelt de Gentse architect hoe zijn interesse voor ecologie hem op dat drievoudige spoor bracht en hoe dat hem leidde naar bouwen voor en met kwetsbare groepen. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​