Tertio 927 - Antoon Vandevelde op zoek naar ziel economie

Antoon Vandevelde op zoek naar ziel economie

Econoom en filosoof Antoon Vandevelde onderzoekt in zijn boek Het geweld van geld de relatie tussen economie en ethiek. De opvatting dat die twee niet samengaan is een misvatting, zo zegt hij in Tertio 927 van 15 november. Hij is van oordeel dat de meeste mensen veeleer worden gemotiveerd door de behoefte aan wederkerigheid dan door hun strikte eigenbelang.

Vandevelde, die dit jaar met emeritaat ging, gaf 40 jaar les over economische ethiek. Het verlangen naar wederkerigheid zit volgens hem heel diep in onze natuur ingebakken. De homo reciprocans haalt het in werkelijkheid vaak van de homo oeconomicus.

Een ander kernbegrip voor hem is vertrouwen. Dat is de olie van de economie. “Wat mij vooral interesseerde bij het schrijven van het boek is de vraag hoe het hele systeem functioneert. Het was de bedoeling om zicht te krijgen op de ambivalentie van het economisch bestel.”

Geld kan enkel functioneren wanneer er een oneindig groot vertrouwen in de toekomst bestaat want geld is volgens Antoon Vandevelde een claim op een stukje rijkdom in de toekomst. Het vertrouwen in de toekomst dreigt alvast een knauw te krijgen. Volgens de econoom stevent het rijke westen af op een steady state economy met een groei van circa één procent terwijl bij een groei van minder dan 1,5 procent het gevoel ontstaat dat er geen vooruitgang meer wordt geboekt.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​