Tertio 922 - “Het oude betuttelingsmodel is gelukkig afgevoerd”

“Het oude betuttelingsmodel is gelukkig afgevoerd”

De hoofdbekommernis van Chantal Van Audenhove was altijd al de optimalisering van de zorg en de integratie in de samenleving voor al wie daar door ouderdom, beperkingen of ziekte nood aan heeft. In Tertio nr. 922 van 11/10/’17 vertelt de vicerector Diversiteits- en Studentenbeleid aan de KU Leuven en directeur van LUCAS over haar visie op communicatie, samenwerking en ondersteuning.  

Rond stigmatisering en de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg heeft LUCAS heel wat onderzoek en projecten opgezet.
“Een rode draad in alle studies over mensen met een chronische psychische aandoening is de volgende: als genezen geen optie meer is, moet men niet zozeer kijken naar hoe de symptomen weggewerkt kunnen worden, maar vooral hoe je de levenskwaliteit kan verbeteren. Er moet geluisterd worden naar wat voor een persoon belangrijk is en dáárop verder bouwen. Dat is niet de opdracht van één sector.”

Thuiszorg legt een zware last op de schouders van de mantelzorger. Kan die op genoeg ondersteuning rekenen?
“De meeste mensen willen thuis oud worden en ze willen ook thuis sterven. Het is de toekomst om mensen in de eerste plaats in hun eigen omgeving te ondersteunen en te verzorgen. Men moet gaan kijken waar de sterkte en kracht van de omgeving zit, welke de pijnpunten zijn en hoe we de familieleden maximaal kunnen ondersteunen in hun zorg.

Dat was één van de grote kritieken in ons studiewerk over mantelzorg: dat men zelden of nooit naar de familie luistert. Het oude betuttelingsmodel is intussen gelukkig afgevoerd, maar er heerst nog veel krampachtigheid. Mantelzorgers kunnen de professionele zorgverstrekkers veel leren over de persoon met wie ze al lang samenleven. Anderzijds kampen die familieleden met verlieservaringen, frustraties en verdriet en moeten ze daarmee in het reine komen. Ook hierin moeten ze gesteund worden.”

Woonzorgcentra, instellingen en ziekenhuizen kreunen onder een tekort aan personeel. Hoe moeten zij tijdgebrek en toewijding met elkaar verzoenen?
“Het is weinig waarschijnlijk dat er meer geld ter beschikking komt van de zorg maar we kunnen wel nadenken over hoe we de zorg beter kunnen organiseren. Het is geen simpele discussie over meer of minder personeel. Vandaag zijn de verschillende beroepen enorm bezig met de afbakening van hun eigen terrein, terwijl we vooral nood hebben aan mensen die goede basiszorg kunnen aanbieden: presentie, aanwezig zijn en aandacht geven, een respectvolle bejegening, mensen in hun waardigheid laten, hen ondersteunen in activiteiten van het dagelijkse leven, ze helpen de dingen te doen die ze altijd deden en hun niet het gevoel geven dat hen alles uit handen genomen wordt en dat ze niks meer kunnen.”

Voor abonnementen of een gratis proefnummer: www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​