Tertio 919 - Spiegelland Korea

Standpunt Emmanuel Van Lierde

Spiegelland Korea

Noord-Korea staat al het hele jaar op de voorgrond in de media. Dictator Kim Jong-un schijnt iets te willen uitlokken met zijn raketprogramma, maar wat? Niemand wil oorlog want daar wordt iedereen slechter van, allereerst de  “grote leider” zelf. Al zouden er aan beide zijden slachtoffers vallen, oorlog zou het definitieve einde van zijn regime inluiden. Veeleer wil Kim Amerika en de rest van de wereld dwingen Noord-Korea te erkennen als een nucleaire grootmacht. Zonder militaire slagkracht was het communistische regime allang omvergeworpen. Noord-Korea moet zijn macht wel etaleren als het overeind wil blijven. Bovendien is Kim net als zijn vader en grootvader een meester in het tegen elkaar uitspelen van de grote mogendheden. Hij zet de verhoudingen tussen de Verenigde Staten, China en Rusland op scherp. Toch houdt iedereen de adem in want die politieke en militaire spelletjes kunnen verkeerd aflopen en iedereen meesleuren in een regelrechte catastrofe.

Net nu alle ogen op Noord-Korea gericht zijn, zet de kerkelijke organisatie Missio Zuid-Korea in de schijnwerpers (zie blz. 7-10). Het is het campagneland van de missiemaand in oktober. Tertio mocht een week mee naar Seoul ter voorbereiding van de actie. Wat van bij de aankomst opviel, is de vooruitstrevendheid van de Zuid-Koreanen. Ze zijn enorm toekomstgericht. Waren gisteren Samsung en Hyundai hun sterke merken, dan investeren ze nu al volop in de groeimarkten van morgen: milieu en klimaatverandering, voeding en geneeskunde. Al wordt er voor die ambitieuze mentaliteit een enorme sociale prijs betaald – het gezinsleven lijdt eronder en velen gaan er psychologisch onderdoor –, toch houdt dat toekomstgerichte streven Europa een spiegel voor. Rondlopend in Seoul moet je paus Franciscus gelijk geven dat ons continent  “een oude en vermoeide indruk”  maakt. Europa is als een  “grootmoeder die niet langer vruchtbaar en levendig”  is.

Als Missio Korea naar voren schuift als een spiegelland, is het natuurlijk niet zozeer economisch en maatschappelijk bedoeld. Maar wat daarnet klonk over de samenleving, geldt evenzeer voor de kerk. Maakt de West-Europese  “een oude en vermoeide indruk”, dan is die in Korea ambitieus en dynamisch. Niet alleen als burgers, ook als gelovigen zijn de Zuid-Koreanen voortdurend gericht op groei. Ze zijn fier katholiek te zijn en zoeken bewust anderen bij de kerk te brengen. Met resultaat: jaarlijks worden er in het land zo’n honderdduizend volwassenen gedoopt. De christenen weten zich geroepen om te verkondigen en te dienen, te werken aan gastvrije gemeenschappen en samen liturgie te vieren. Hun getuigenis in woord en daad maakt hun boodschap geloofwaardig.

De Koreaanse kerk houdt de Belgische bovendien een spiegel voor wat betreft vorming en roepingenpastoraal. Er is een sterk besef dat als gewone gelovigen de vreugde van het evangelie willen uitdragen, ze daartoe goed geschoold moeten worden. Maar opnieuw zijn het leken die daarin leken ondersteunen. Een streepje voor hebben de Zuid-Koreaanse katholieken ook in hun sterke Bijbelcultuur. De heilige Schrift is er geen gesloten boek en bij de lectuur ervan wordt nagegaan wat Gods Woord concreet kan betekenen voor het eigen leven. En roepingen krijgen permanente aandacht door ervoor te bidden en door jongeren te bevragen over hun levenskeuzes.


Copyright foto: EVL

Uiteraard is de Koreaanse kerk evenmin perfect. Ook zij moet voortdurend haar plaats zoeken in een hypermoderne en steeds meer individualistische maatschappij. Dat ze groeide in mensenaantallen en middelen, brengt bovendien risico’s met zich mee van klerikalisme en machtsmisbruik. Het is een kunst een  “arme kerk voor de armen”  te blijven. En om te eindigen waar dit standpunt begon: onze contreien kennen gelukkig al ruim zeventig jaar geen oorlog meer. Bijna even lang leven de twee Korea’s wel in oorlog met elkaar. Liggen we daar in België wakker van of niet? Hoe dragen wij ons steentje bij aan vrede en eenheid in de wereld?

Uw reacties zijn welkom op emmanuel.vanlierde@tertio.be

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​