Tertio 917

Tertio 917 van 6 september 2017

Paus Franciscus brengt vanaf 6 september een bezoek aan Colombia. Het thema van de reis luidt: “demos el primer paso”, “laten we de eerste stap doen” – naar meer vrede en gerechtigheid. In Tertio van 6 september (nr. 917) getuigt politicoloog Bart Maddens van zijn ervaringen in het land. Hij vernam er dat de evangelische kerken de aversie tegen het vredesakkoord aanwakkeren. Die negatieve stemming keren vóór de presidentsverkiezingen van volgend jaar wordt nog een zware klus. Dat bevestigt ook Wies Willems van Broederlijk Delen. Hij vertelt over het opflakkeren van geweld tegen mensenrechtenactivisten. De weg naar vrede is duidelijk nog lang.

Ook nog in dit nummer onder meer:

• Een standpunt over het opvoeden tot burgerschap en het levensbeschouwelijk onderwijs
• Een dossier over het tweehonderdjarige bestaan van de Gentse universiteit
• Een smaakmaker voor het festival Musica Divina over “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”
• Een kijk achter de schermen in Kazerne Dossin en Red Star Line Museum
• Een opinie over de rol die grootouders kunnen spelen in de godsdienstles
• Een interview met Tom Sauer over zijn nieuwe boek De strijd voor vrede
• Een getuigenis van Dirk Smet over zijn werk in Rome in het Belgisch College en de ambassade bij de Heilige Stoel

Lees hier alvast integraal de column van An Haekens over de vertwijfeling van een arts bij euthanasievragen.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

De vertwijfeling van een psychiater

Ouderenpsychiater An Haekens werd advies gevraagd over een euthanasieverzoek van een rusthuisbewoner die “licht op groen” wou voor zijn dood. Reden: levensmoeheid. Het was snel duidelijk dat er nog geen traject was opgestart om het psychische lijden te exploreren en te begeleiden. Haar advies was negatief en Haekens werd door sommigen prompt verweten onbarmhartig te zijn. “Het is moeilijk niet cynisch te worden bij de gedachte dat tegemoetkomen aan zo’n doodswens een teken van “christelijke barmhartigheid” zou zijn”, stelt ze in Tertio nr. 917 van 6 september 2017. 
» Lees verder

200 jaar universiteit Gent

Koning Willem I wou drie universiteiten in de Noordelijke en drie in de Zuidelijke Nederlanden. Naast Leuven koos hij ervoor in Luik en Gent een rijksuniversiteit te stichten. In de troonzaal van het Gentse stadhuis werd op 9 oktober 1817 plechtig die Hooge School geopend. Universiteit en stad vieren de komende maanden met talrijke evenementen die tweehonderdste verjaardag; een moment om terug te duiken in de geschiedenis en om stil te staan bij de vraag welke maatschappelijke en internationale rol deze “pluralistische” universiteit in de toekomst wil spelen.
» Lees verder

Wie vecht tegen uitsluiting, wint strijd voor vrede

“Exclusie leidt tot explosieve situaties”, betoogt Tom Sauer (UAntwerpen) in De strijd voor vrede. Als voorafname op zijn boekvoorstelling knoopt de geëngageerde wetenschapper drie belangrijke bedreigingen voor onze vrede en veiligheid aan veelal vergeten oorzaken vast. Met een warmhartig pleidooi voor meer gezamenlijkheid – tussen mensen en staten – als rode draad.
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 962-963

Tertio 960-961

Tertio 959