Tertio 913 - Vrede is hoogste goed

Vrede is hoogste goed

Wie Reformatie zegt, associeert dat al snel met de beeldenstorm en de godsdienstoorlogen. Dat het er ook vreedzamer aan toe kon gaan, bewijst het gebied tussen Maas en Rijn. Drie musea in het Duitse Aken wijzen bij de vijfhonderdste verjaardag van de Reformatie op de religieuze tolerantie die in hun regio overheerste. Tertio bericht over de drie expo’s in de editie van 9 augustus 2017.

De publicatie van Maarten Luthers 95 stellingen in 1517 geldt als het startschot van de Reformatie. Vijfhonderd jaar later wordt dat met allerlei activiteiten en publicaties herdacht. Om in dat ruime aanbod op te vallen, zoek je best een originele invalshoek. Daarin is de stad Aken – zowat gelegen aan het drielandenpunt tussen Duitsland, België en Nederland – alvast geslaagd door erop te wijzen dat het zoeken naar het ware geloof niet hoefde uit te monden in geweld en intolerantie tegenover anderen, zoals dat wel het geval was met de Tachtigjarige Oorlog in Nederland en de Dertigjarige Oorlog in Duitsland. In het gebied tussen Maas en Rijn leefden katholieken, lutheranen en gereformeerden relatief vredevol samen.

De hoofdtentoonstelling in het Centre Charlemagne beperkt zich tot de periode van de 16de tot de 18de eeuw. Toch werpt ze de vraag op hoe het vandaag gesteld is met de religieuze tolerantie en het actief pluralisme. Het gaat nu niet langer over het samenleven van katholieken, lutheranen en gereformeerden, maar over een goede verstandhouding tussen christenen, joden en moslims, of nog ruimer: tussen gelovigen en ongelovigen van allerlei pluimage. En ook nu bestaan er gevaren van radicalisering van minderheden, angst voor wie anders is of zelfs vijandigheid tegenover wie het eigen geloof niet deelt.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​